Alle kandidaten geslaagd voor het Honours Diploma

Gepubliceerd op 17 juni 2016

Vrijdag 18 maart legden Mila van der Valk, Jesper Kuppen, Ayoub Kharkach, Chiara Duyser, Chiara van der Poel, Bastiaan IJselstein in Utrecht het examen voor het Honoursprogramma (HPG) af. Drie jaar geleden werd een start gemaakt met dit toen nog fonkelnieuwe programma van de landelijke Stichting het Zelfstandig Gymnasium (ShZG). Binnen het HPG krijgen leerlingen de kans om buiten het reguliere lesprogramma om een geheel eigen project te verwezenlijken en zich daarbij op tal van competentiegebieden extra te ontwikkelen. De eisen zijn zwaar – er worden ook kandidaten afgewezen – maar wie het tot een goed einde brengt, mag zich tot de Olympiërs onder de gymnasiasten rekenen.

Bij de start moesten veel aspecten van het HPG nog worden ontwikkeld en terwijl de leerlingen aan de slag gingen met zeer uiteenlopende projecten, hadden hun begeleiders (Josine Gootjes, Henkjan Sprokholt en - iets later- Frederique van Breugel) een dubbeltaak: de begeleiding van de leerlingen én de ontwikkeling van het HPG zelf, samen met de andere deelnemende gymnasia. Dit eerste echte examen was dan ook waar pionierswerk en zat weer vol leermomenten. Achteraf het meest hilarische moment was wel het telefoontje van de zes kandidaten van het Coornhert om 10:00 uur, het moment dat hun examengesprekken zouden beginnen: ze stonden toen alle zes in Vianen… verkeerde bus. Deze blunder stond echter wel haaks op hun verder formidabele prestaties en werd hen royaal vergeven door de examencommissie die meteen het examenrooster aanpaste.

Het HPG wordt door elke deelnemer volstrekt anders ingevuld en dat heeft in de meeste gevallen tastbare producten opgeleverd, zoals een nieuw model surfboard voor de Noordzee, een Blind Run, waaraan de halve school heeft deelgenomen, een folder met tips om een project te stoppen (sic!) en CoMUN, de in het Huis van de Stad nagebootste vergadering van de Verenigde Naties. Twee projecten werden al eerder op deze website vermeld. Minder tastbaar zijn de producten die met de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat te maken hebben, zoals een studiereis naar Japan en de lange weg naar het concertpodium. Enkele projecten zijn definitief afgerond, vele krijgen een vervolg, een paar zelfs op het Coornhert.

Het HPG-diploma werd meteen na afloop in een voorlopige vorm uitgereikt, inclusief toespraakje per kandidaat. Tijdens de diploma-uitreiking in de Sint-Janskerk zal het in definitieve vorm aan het gymnasiumdiploma worden toegevoegd. Drie jaar geleden bij de start had een ‘honours’ diploma nog geen enkele status. De deelnemers sprongen dan ook in het diepe. Inmiddels strekt het bij de university colleges al zeer tot aanbeveling. Gewerkt wordt nog aan een vorm van erkenning door de andere universiteiten.

Henkjan Sprokholt

Ps – Volgend schooljaar gaat een nieuwe lichting HPG’ers van start. Komend kwartaal ontvangen de derdeklassers daarover nadere informatie.