Coornhert Debatgenootschap maakt indruk in Istanbul

Gepubliceerd op 17 juni 2016

In een even zonovergoten stemming als de campus van de Üskudar American Academy verlieten elf jonge diplomaten en twee begeleiders van het Coornhert Gymnasium Istanbul. Na vier dagen keihard werken op de Turkish International Model United Nations, een gerespecteerde simulatie van de VN, logen de resultaten er niet om. Maar liefst vier leerlingen wisten hun voorstellen aangenomen te krijgen in hun commissies, los van alle succesvolle amendementen en scherpe interrupties. Drie leerlingen werden uitgeroepen tot Best Delegate. En de advocaten van Oezbekistan in het International Court of Justice kregen op de belangrijkste punten gelijk van de rechters in een grensgeschil met Kazachstan.

De reis begon op dinsdag, zodat de woensdag gebruikt kon worden om cultuur te snuiven in Istanbul. Uiteraard stonden highlights als de Blauwe Moskee, de Aya Sofia en de Bazaar op het programma. Maar zoals het motto van de school zegt: utile dulci, het nuttige met het aangename verenigen, moest er ook gewerkt worden. Tot (of na) bedtijd werden resoluties gecheckt en aangescherpt, speeches geschreven, bewijsmateriaal nagelopen en internationale verdragen uitgeplozen. Zij werden hierin gecoacht door voormalig Coornhertdebater Sjors Aartsen, die zijn verse universitaire kennis over internationaal recht samen met zijn enorme Model UN-ervaring vol enthousiasme overbracht aan de leerlingen.

De Coornhertleerlingen deden op alle fronten mee. Adriaan Dirven, één van de meest ervaren leerlingen, was vice-voorzitter van de commissie over ontwapening en moest debatten leiden over illegale wapenhandel en het kernprogramma van Noord-Korea. In het International Court of Justice gingen Evert van Dam en Ginny Meijer als advocaten van Oezbekistan de juridische strijd aan met Kazachstan over de grens op een schiereiland vol resten van biologische wapens in het droogvallende Aralmeer. Zij hadden de moeilijke taak maar liefst negentien rechters te overtuigen van hun gelijk. Uiteindelijk wisten zij een groot deel van het eiland binnen te halen, en een flinke vergoeding van Kazachstan voor het schoonmaken van het eiland. Deze zaak kwam op zondag zelfs als “crisis” voorbij in de Veiligheidsraad, die zich moest uitspreken over een mogelijke anthraxbesmetting aldaar. Mede dankzij de voorbereiding die Jari Boekhorst en Floris-René van Strien hadden meegekregen van hun schoolgenoten wisten zij de titel Best Delegates binnen te halen. Daarnaast deden zij volop mee met het zoeken naar oplossingen voor Afghanistan, Somalië en Syrië.

In de commissies van de Algemene Vergadering (GA) was Martine Keulen namens Oezbekistan het meest succesvol. Haar resolutie werd verkozen om na het commissiedebat ook in de plenaire vergadering te worden besproken, alwaar de resolutie met vlag en wimpel werd aangenomen. Ook zij werd uitgeroepen tot Best Delegate. Ook delegatiegenoten Jesper Kuppen en ambassadeur Onno Blom wisten hun resolutie door hun commissie te krijgen, maar er was geen tijd deze ook nog in de plenaire sessie te bespreken. Als ambassadeur had Onno sowieso een vol weekend: hij moest naast zijn eigen debatten ook getuigen in de ICJ namens Oezbekistan, en bij de crisis in de Veiligheidsraad tekst en uitleg komen geven, een rol die hij glansrijk vervulde. Het thema van de conferentie was “Changing Traditions” en dat kwam vooral tot uiting in de Special Conference. Hier wist Eline van Krimpen (Tanzania) haar resolutie over “Political exploitation of social media” aangenomen te krijgen. Annelotte Lutterman wist menig voorstel in de Special Conference bij te stellen naar de zin van Oezbekistan. Ook het minder bekende, maar niet minder belangrijke VN-orgaan Economic en Social Council (ECOSOC), werd gesimuleerd. Allard Nieuwesteeg (Tanzania) concentreerde zich vooral op het voor hem belangrijke onderwerp over kindersterfte, maar droeg ook bij aan resoluties over de eurocrisis en het Midden-Oosten.

Al met al kijken de meeste leerlingen terug op één van hun leukste conferenties ooit. “Het niveau op deze internationale conferentie met scholen van Noorwegen tot Korea ligt enorm hoog, en de leerlingen hebben dat als springplank gebruikt om zich beter dan ooit voor te bereiden en het niveau nog iets omhoog te tillen”, aldus een trotse docent Michel Klijmij. “De combinatie van ingewikkelde debatten en een kleine cultuurshock in zo'n ander land werkt prima, en zelfs in het harde werken beleven ze enorm veel lol.” Het Coornhert Gymnasium ging voor de derde keer naar een buitenlandse Model UN. Eerder werd TIMUN al in 2010 bezocht en in 2012 ging een team naar GMUN in Qatar. Daarnaast wordt aan vele Nederlandse MUNs deelgenomen. Meer informatie en verslagen van leerlingen zelf: http://coornhertdebat.wordpress.com/ en http://www.facebook.com/coornhertdebat .