Coornhert Gymnasium krijgt 9,5 van de Volkskrant

Gepubliceerd op 13 juni 2014

In de Volkskrant van zaterdag 8 december zijn alle middelbare scholen in Nederland door Jaap Dronkers beoordeeld. Dit schoolexamencijfer, op een schaal van 1 tot 10, geeft weer over hoeveel kennis en vaardigheden de op het eindexamen geslaagde leerlingen van de scholen beschikken. Daarbij wordt rekening gehouden met hoeveel meer deze leerlingen weten en kunnen dan verwacht kon worden volgens het advies dat zij kregen op de basisschool. Ook is te zien met welk cijfer de leerlingen gemiddeld hun centraal examen hebben gemaakt.

Onze school kreeg van de Volkskrant een 9,5!

Hoe deze score tot stand kwam, kunt u bekijken op de site van de Volkskrant.