Coornhert gymnasium beweegt voor onderwijs in Ethiopië

Gepubliceerd op 13 juni 2014

Maandag 8 oktober doen alle onderbouwklassen van het Coornhert gymnasium tijdens het derde en vierde uur mee aan de jaarlijkse sponsorloop ten bate van de stichting Fikre Alem. Het geld dat via de sponsorloop ingezameld wordt komt rechtstreeks ten goede aan onderwijsprojecten in Ethiopië. De sportieve prestatie vindt plaats in de Goudse Hout en kan rennend, maar ook skeelerend afgelegd worden. Doel is zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderwijs in een land waar onderwijs minder vanzelfsprekend is dan bij ons in Nederland.

Ethiopië. Een land omringd door mislukte buurstaten, dat droogtes en voedseltekorten kent, instabiel is met etnische conflicten, grensconflicten en volop politieke onrust. De gemiddelde levensverwachting bedraagt slechts 56 jaar. 85% van de bevolking werkt in de landbouw, het BNP bedraagt €702, - per inwoner. Gemiddeld volgt een kind in dit land acht jaar onderwijs, hooguit 42% van de bevolking boven de 15 jaar kan lezen en schrijven. Een snel groeiende bevolking die mogelijke economische groei te niet doet.

In een snel veranderende wereld zijn dit zorgelijke cijfers. Onderwijs kan in een land als Ethiopië de sleutel vormen om economische groei mogelijk te maken, uit de marginale positie van de wereldeconomie te raken. De bouw van een (basis) school maakt uit. Ook dit jaar steunt het Coornhert gymnasium de stichting Fikrem Alem, een stichting die in het leven is geroepen om het onderwijs in Ethiopië mogelijk te maken met geld uit Nederland. Meer over de stichting Fikre Alem is te lezen op www.fikrealem.nl .