Coornhert leerlingen leren Engels met 'Best European School Book'

Gepubliceerd op 13 juni 2014

De sectie Engels van het Coornhert Gymnasium verzorgt vernieuwend en interactief onderwijs door les te geven aan de hand van de methode Activate!, welke de levels A2 tot B2 van het ERK (Europees Referentiekader) beslaat. Op 12 oktober won de methode (van uitgever Pearson Longman) een van de felbegeerde Best European School Book Awards ('Merit Category') tijdens de Frankfurt Boekenbeurs. Volgens de jury is de methode bijzonder 'learner centred' en is het digitale materiaal veelomvattend, hetgeen de motivatie bij leerlingen verhoogt. Het 'activeert' de taal van leerlingen in een leerling gecentreerde omgeving. Wij zijn blij dat we deze methode als school gekozen hebben. Wilt u meer weten over de Best European School Book Awards of de methode Activate! dan kunt u terecht bij mevrouw Velthoven. U kunt ook een kijkje nemen op de volgende websites: http://schoolbookawards.org/, http://pearsonlongman.com/activate/