Coornhert positief (+) beoordeeld door Elsevier

Gepubliceerd op 17 juni 2016

Na de mooie 9 die onze school van de Volkskrant kreeg, bedeelt nu ook het weekblad Elsevier ons met een mooie score: een plus (+). Elsevier meet jaarlijks de kwaliteit van scholen af aan het percentage zittenblijvers in de onderbouw rekening houdend met het advies van de basisschool, het percentage leerlingen dat onvertraagd het diploma haalt en het gemiddelde examencijfer. Ook het verschil tussen het cijfer voor het centraal schriftelijk examen en het schoolexamen telt mee voor de einduitslag. De prestaties worden gemeten gemiddeld over drie jaar: 2010, 2011en 2012.