Coornhertdebaters geven vorm aan de toekomst op BONAMUN

Gepubliceerd op 17 juni 2016

Het schooljaar was nog geen maand jong of de eerste MUN van het jaar stond alweer op het programma. In het weekend van 27/28/29 september reisden 11 man (Delegates: Luc Jansen, Evert van Dam, Jari Boekhorst, Daan Blok, Justin Lever, Nadja Zorge, Eline van Krimpen en Saskia Tak. Chairs: Adriaan Dirven, Floris-René van Strien en Ginny Meijer) af naar het Bonaventura College om daar drie dagen wereldproblematiek te bespreken.

Onze delegates vertegenwoordigden Frankrijk in maar liefst acht verschillende committees. In de veiligheidsraad, waar Frankrijk over een veto beschikt, werd na langdurig, intensief onderhandelen, een groot aantal veto’s [vooral van Russische kant] en vele handreikingen consensus bereikt over conflicten in Syrië, Waziristan en Somalië.

Het thema van de conferentie was ‘Shaping the Future’, dit kwam terug in de Special Conference waar oplossingen werden gezocht voor problemen in Derde Wereldlanden zodat de mensen ook uitzicht krijgen op een betere toekomst.

De prestaties bleven ook niet uit met drie aangenomen resoluties van onze delegates. Eline kreeg een meerderheid in de ECOSOC voor haar resolutie over de gevolgen van het broeikaseffect in opkomende landen. Luc voerde een resolutie door over het beter kunnen beschermen van werelderfgoederen door de UNESCO. Jari wist zijn resolutie over het tot stand brengen van internationale wetgeving omtrent het gebruik van drones met een grote meerderheid door de General Assembly te krijgen.

Luc en Jari werden daarnaast verkozen tot ‘Best Delegate’ van hun committee [GA3 & GA1].

Adriaan, Floris-René en Ginny waren de chairs van verschillende committees, zij moesten het hele weekend de debatten leidden.

Het debatgenootschap richt zich nu op meerdere belangrijke debatactiviteiten, de voorbereidingen zijn weer gestart voor het Nederlands Kampioenschap Debatteren. Ook op MUN gebied wordt niet stil gezeten, het Coornhert Debatgenootschap zal delegaties sturen naar het MUNISH dat over drie weken plaatsvindt en naar het LEMUN eind november.