De waardering van geluk

Gepubliceerd op 17 juni 2016

Afgelopen dinsdag genoten meer dan honderd belangstellenden van de lezing over het geluk. Terwijl de schoolband op eigen enthousiaste wijze nummers ten gehore bracht waarin het geluk wordt bezongen, stroomden de gasten het atrium binnen. Een uur lang luisterden we vervolgens naar het boeiende verhaal van Professor Meike Bartels over het wereldwijde tweelingenonderzoek naar geluk, op basis waarvan tot nu toe drie genen met geluk bepalende eigenschappen zijn ontdekt. 

Zo maakbaar als het soms lijkt is het dus niet: het geluk. Onze genen bepalen voor een deel  mede hoe we ons geluksgevoel waarderen. We krijgen onze genen van onze ouders, waardoor ook onze omgeving voor een deel door dezelfde genen wordt bepaald. Je kunt dus dubbel pech hebben of dubbel geluk. Wat voor de een goed is, is voor de ander desastreus. Meike vergeleek het met de omgeving van bloemen: waar de zonnebloem straalt, verdort de roos.  
Het onderzoek staat nog in de kinderschoenen; men hoopt uiteindelijk meer genen te ontdekken en via die weg een belangrijke bijdrage te leveren aan de behandeling van depressies. Het verschil tussen een acht of een negen op de ladder van de geluksbeleving is niet zo interessant, wel om van de vijf een zes te maken. De hedendaagse geluksindustrie verwees Meike resoluut naar de prullenbak. Wel gaf ze ons een opdracht:  count your BLESSINGS!

Evenementen organiseren waar mensen blij van worden, maakt gelukkig. We kijken terug op twee geslaagde activiteiten. Degenen die op zaterdag 28 mei de rondleiding in Meermanno bijwoonden, waren zeer enthousiast. Na de wandeling door de geschiedenis van het boek ervoeren de deelnemers de uitdaging van het schrijven met een ganzenveer. Het was een leuke, interessante middag.