Diploma's DELF A2 uitgereikt

Gepubliceerd op 17 juni 2016

Op woensdag 20 november zijn de officiële diploma’s DELF A2 uitgereikt. Vorig schooljaar hebben een dertigtal leerlingen deelgenomen aan de internationaal gecertificeerde DELF-examens voor Frans op A2 niveau. De meeste deelnemers waren leerling van klas 3. Een enkele leerling zat in klas 4. Alle deelnemers zijn geslaagd.

Omdat alle resultaten in Parijs worden beoordeeld en de diploma’s ook allemaal uit Parijs moeten komen, duurt het altijd een flinke tijd voor de echte diploma’s in ontvangst kunnen worden genomen.

Het Coornhert Gymnasium stimuleert deelname aan internationale examens en om dat te onderstrepen zijn de diploma’s uitgereikt door de rector van de school.  Op de foto ziet u één van de blije bezitters van het DELF A2 diploma: Rowin Borst.