Diplomatieke talenten Coornhert grijpen kans

Gepubliceerd op 13 juni 2014

Wat in het Catshuis niet lukte, lukte dit weekend op de BonaMUN-conferentie in Leiden wel: na veel politieke discussie werden diverse compromissen gesloten. In deze VN-simulatie van het Bonaventura College vertegenwoordigden de Coornhert-leerlingen India, Mexico en Iran. Het thema van de conferentie wasMatters of Life & Death, met agendapunten als de doodstraf, vrouwenrechten, kernenergie, affakkelen van gas, anti-semitisme, protectionisme, corruptie en intellectueel eigendom.

De grotendeels onervaren groep wist zich kranig te weren in de internationale diplomatieke setting. De formele debatvorm en het Engelse politieke jargon hielden de leerlingen niet tegen om zich actief in de debatten te mengen, vragen te stellen en amendementen voor te stellen. Dat zijn ook de belangrijke aspecten van Model UN: leren spreken, onderhandelen en oplossingen te vinden voor grote internationale problemen. Dat alles vanuit je land: zelfs als je als Iran bij de discussie over antisemitisme de Holocaust moet ontkennen.

Behalve de 11 “delegates” leverde het Coornhert ook 2 “chairs”: de voorzitters van de Special Conference Sjors Aartsen en Emily ter Steeg. Voor beiden een bijzondere BonaMUN: in 2009 deden zij in Leiden hun eerste MUN-ervaring op, deze vierde keer was hun laatste BonaMUN en voor Emily haar laatste MUN als Coornhert-leerling. Maar er staat al een hele horde derde- en vierdeklassers klaar om in hun voetsporen te treden!

Meer foto's op http://coornhertdebat.wordpress.com/