Klas 3b maakt (kunst)werk van ERK

Gepubliceerd op 13 juni 2014

Klas 3b heeft de afgelopen periode met enthousiasme gewerkt aan het ERK project - een vakoverstijgend initiatief van de secties Engels en Beeldende Vorming. Het project heeft tot doel de zichtbaarheid van het Europees Referentie Kader te verhogen bij de leerlingen. Tijdens het project vinden leerlingen een antwoord op o.a. de volgende vragen: Wat zijn de verschillende niveaus van taalbeheersing? Welke vaardigheden komen aan bod bij taalverwerving? Op welk niveau zit ik nu voor Engels en voor de andere moderne vreemde talen (Frans en Duits)? Welk doel stel ik mijzelf? Onder de vakkundige begeleiding van mevrouw Stapel hebben de leerlingen hun bevindingen en ideeen uitgewerkt in treffende posters, welke elk een andere vaardigheid belichten. Wil je meer weten over het Europees Referentie Kader of de gemaakte posters van de leerlingen uit klas 3b bekijken, neem dan contact op met mevrouw Velthoven. Je kunt ook een kijkje nemen op de volgende websites: http://www.erk.nl/leerling/watiserk/ , http://www.cambridgeesol.org/about/standards/cefr.html