Leerling klas 5 schrijft boek

Gepubliceerd op 17 juni 2016

Selina Jagroep, leerling van de vijfde klas en deelneemster aan het Honoursprogramma, doet al twee jaar onderzoek naar het wel en wee van de Nederlandse middenstand. Hebben winkels en warenhuizen nog wel toekomst? Kunnen we straks, als de waterval van winkelsluitingen voorbij is, nog wel funshoppen? Of zijn de binnensteden ten dode opgeschreven? Als deelproject heeft zij onder de titel ‘Waarmee kan ik u van dienst zijn?’ een publicatie geschreven over het ontstaan van de detailhandel in Gouda. De publicatie maakt deel uit van een 26-delige reeks over ‘Het leven in Gouda vanaf het midden van de negentiende eeuw’. Daarin doet ze uit de doeken dat winkels eigenlijk nog maar een betrekkelijk kort fenomeen zijn. Eeuwenlang deden stedelingen hun boodschappen op de markt, bij ambachtslieden en soms bij rondreizende kooplieden. In de zeventiende en achttiende eeuw verschijnt hier en daar een winkel voor ‘koloniale waren’ of graanproducten, zogenaamde grutters. Pas na 1850 neemt het aantal winkels explosief toe, zowel in de binnenstad, als in de buitenwijken. Dat duurt een eeuw. Dan winnen de supermarkt en nog later de webwinkel terrein en begint de neergang, waaraan met korte tussenpozen waarin het even wat beter gaat, nog geen eind lijkt te komen. Selina heeft haar rijk geïllustreerde publicatie doorspekt met interviews met ex-winkeliers en winkeliers die op het punt staan de zaak te sluiten. Haar publicatie is te koop voor 5,95 bij vrijwel alle Goudse boekhandels.