Lustrum Coornhert gymnasium: met hele school naar Soldaat van Oranje

Gepubliceerd op 17 juni 2016

Het Coornhert gymnasium bestaat 125 jaar. Het lustrumjaar is gisteren feestelijk gestart in de Goudse Schouwburg. Rector Marco Oehlenschläger heeft het openingswoord gesproken. Hij belichtte de geschiedenis van het gymnasium en sprak zijn vertrouwen uit in de toekomst.  Aan het eind van de avond maakte hij bekend dat op 28 mei de hele school (leerlingen en medewerkers, 800 mensen) een voorstelling van Soldaat van Oranje zal bezoeken! Dat zijn zeker wel tien bussen naar Katwijk.

Dit lustrumjaar staan er dus ook voor leerlingen nu al verschillende bijzondere activiteiten, zoals ook de lipdub,  op stapel.

Na de opening was er ondanks ziekte van de dirigent toch muziek door het Schoolorkest.  Het orkest werd gedirigeerd door invaldirigent Adriaan van 't Spijker. Complimenten voor hem maar ook voor het orkest! Ook bijzonder: het schoollied Amamus werd door leerling Iris samen met de rector, beide goed van stem, gezongen.  

Oud-hoogleraar Oudheidkunde, Fik Meijer bracht het verhaal van de omvorming van het heidense naar het Christelijke Rome met gloed en ongetwijfeld inspireerde zijn verhaal toehoorders om ter plekke de aanwijzingen daarvoor nog eens te bekijken of de informatie te verwerken in de rondleidingen tijdens de Romereis. De Schoolband speelde vervolgens, geïnspireerd en swingend, zoals we dat gewend zijn bij bijvoorbeeld Ongewenst en open dag.

Berthold Gunster, door wie niemand nog  'ja-maar' durft te zeggen, hield de aanwezigen op luchtige wijze een spiegel voor: denk niet in problemen maar in mogelijkheden. Het eerste leidt tot ‘vast-denken’ en het tweede karakteriseert hij als ‘om-denken’. Hoe dan ook: stof tot ‘na-denken’. Het optreden van De Docentenband besloot de avond met een pakkend en voor veel ouders  in ieder geval verrassend optreden. Collega's en leerlingen had de band al eerder gezien en vooral gehoord.

Ten slotte bedankte de rector de lustrumcommissie en met name de voorzitter, Max de Groot, die een hoofdrol speelde bij de organisatie  en voorbereiding van deze avond. In zijn slotwoord kondigde de rector ook de andere activiteiten aan. Hiervan waren de reünie op 21 juni, het maken van de lipdub, een activiteit waardoor het feest van het 125stejaar van het Coornhert gymnasium ‘voor eeuwig’ of toch zeker de komende 25 jaar zal kunnen rondzingen en de  uitgave van het jubileumboek dat we feestelijk zullen presenteren, al bij meer mensen bekend. Dat gold ook voor de jubileumreizen.

De grote verrassing van de avond was de bekendmaking van het bezoek aan Soldaat van Oranje. Op 28 mei woont de hele school, leerlingen en medewerkers, dus zo’n 800 personen, een voorstelling bij van Soldaat van Oranje! Het was weken, of liever maandenlang spannend of het zou lukken hiervoor kaarten te krijgen en wat de datum dan zou worden, maar uiteindelijk kwam vorige week het verlossende woord. Stel u voor hoe lang de rij van bussen is die richting Katwijk gaat!

De belangstelling van ouders voor de reizen, maar ook voor deze avond waarvoor in tegenstelling tot andere lustrumjaren de kaarten allemaal buitengewoon snel weg waren, ervaren wij als een teken van enorme betrokkenheid bij de school.  De school is daar uiteraard buitengewoon verheugd over.