On Track

Gepubliceerd op 13 juni 2014

Het afgelopen kwartaal hebben de Cambridge leerlingen uit klas 4 deelgenomen aan University of Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) Pretesting activiteiten. Onder gesimuleerde examenomstandigheden hebben de leerlingen alle examenonderdelen van het First Certificate in English (ERK B2) examen afgelegd. Over een periode van twee weken hebben de leerlingen de onderdelen Reading, Writing, Listening, Speaking en Use of English (grammatica en vocabulaire) afgerond. De 'examens' zijn vervolgens door examinatoren van de University of Cambridge beoordeeld. De resultaten en individuele feedback ontvingen de leerlingen een aantal weken na de Pretesting trial. Bijgaand een foto van de leerlingen uit cluster C42 - met veel plezier, trots en het vizier op de toekomst ontvingen zij uit handen van mevrouw Velthoven en native speaker Mrs Tak een FCE schoolcertificaat. Alle leerlingen zijn 'on track' - als resultaat behaalden zij een A (= gemiddelde van 80% of hoger) of een B (gemiddelde van 75-79%). Gefeliciteerd! Nu weten deze leerlingen op welke onderdelen zij nog meer moeten oefenen en het geeft de leerlingen niet alleen waardevolle ervaring, maar tevens het vertrouwen om in de toekomst het officiele Certificate in Advanced English (CAE) examen af te leggen. Een ieder die meer wil weten over de University of Cambridge ESOL examens of de Pretesting trials kan voor meer informatie terecht bij de sectie Engels of kijken op de website van de University of Cambridge: http://www.cambridgeesol.org/index.html