Prenataal onderzoek bij planten?

Gepubliceerd op 17 juni 2016

Prenataal onderzoek bij planten: is dat mogelijk? Ja, dat kan. Op maandag 1 december hebben de leerlingen uit klas 6 met Biologie in hun profiel les gehad van studenten van de Universiteit van Wageningen. Het zogenaamde DNA-lab had als doel te onderzoeken of zaailingen (vandaar de naam prenataal) van tomatenplanten bepaalde eigenschappen hebben geërfd. Met andere woorden: de wetten van Mendel toepassen op DNA-niveau. In dit practicum werden de onderwerpen polymerase kettingreactie (PCR; het kopiëren van DNA), enzymwerking en celbouw uitgediept. Leerlingen zien op deze manier dat de kennis die zij bezitten met elkaar in verband staat. Tijdens het practicum werd DNA geïsoleerd en klaargemaakt voor een PCR-reactie. Het product werd vervolgens geanalyseerd op een DNA-gel (gelelectroforese) waarna de leerlingen de resultaten konden uitwerken door de wetten van Mendel toe te passen. Tijdens de PCR-reactie werd ingegaan op het verband tussen genotype en fenotype. De leerlingen konden een aantal genotypen en fenotypen analyseren en deze gegevens koppelen aan het resultaat dat te zien was op de DNA-gel. Zo kon worden vastgesteld welke eigenschappen de zaailingen van de moederplant hebben geërfd!