Wir schaffen das! – Klas 5 in Solingen

Gepubliceerd op 17 juni 2016

Dat Coornherters hun mondje weten te roeren, ook in het Engels, is inmiddels bekend. Maar dat ze zelfs in het Duits een uitdaging niet uit de weg gaan, dát wisten velen nog niet.
Op donderdag 12 mei brachten 27 vijfdeklassers met Duits en geschiedenis een bezoek aan het Gymnasium Schwertstraße in het Duitse Solingen. Met deze stad in Noordrijn-Westfalen heeft Gouda al bijna zestig jaar een stedenband. Ter ere van het 175-jarig jubileum van het Gymnasium Schwertstraße had die school het Coornhert Gymnasium uitgenodigd voor een projectdag.
De leerlingen gingen met een actueel thema aan de slag: de vluchtelingenproblematiek. In Gouda wordt nu gesproken over de komst van een asielzoekerscentrum, maar in Solingen kwam het al dichterbij: de school stelde haar sporthal ter beschikking als opvangplaats voor vluchtelingen.
De onderzoeksvraag was: Schaffen wir das?, aansluitend bij de bekende uitspraak van bondskanselier Merkel. Ter voorbereiding hadden de Goudse leerlingen onderzocht hoe in 1914 een grote stroom Belgische vluchtelingen naar Nederland kwam en welke invloed dat op de maatschappij had. De leeftijdsgenoten uit Solingen onderzochten de migrantenstroom naar Duitsland kort na 1945. De leerlingen presenteerden elkaar (in het Duits!) hun bevindingen.
Daarna discussieerden Duits-Nederlandse groepjes over de vraag of het ons in Europa deze keer ook gaat lukken om op een goede manier met de vluchtelingenstroom om te gaan. Wir schaffen das! - het lukt ons, was hun conclusie. De komst van migranten in het verleden heeft bewezen dat we succesvol opvang kunnen bieden. Die weg is soms hobbelig, maar zolang we het proces tijd gunnen en de wil er is, zijn de leerlingen van beide gymnasia optimistisch gestemd.

Zie ook de Duitse pers: http://www.solinger-tageblatt.de/solingen/gouda-schueler-kommen-projekttag-6396356.html