Schoolleiding en staf

Rector

Dhr. drs. J.P.M. van Hoof
Telefoon 0182-599517
cghf@coornhert-gymnasium.nl

Staf

   Afdelingsleider/plv. rector klas 1 en 2: mevr. R. van Alphen, BBA Bed

    cgan@coornhert-gymnasium.nl

    Afdelingsleider klas 3 en 4: dhr. P van Soest, MEd

   cgso@coornhert-gymnasium.nl

    Afdelingsleider klas 5 en 6: mevr. drs. C.A. Van den Neste

    cgnt@coornhert-gymnasium.nl

   Coördinator leerlingondersteuning mevr. H. de Vree, MSc

   cgvre@coornhert-gymnasium.nl