Coornhert Academie

Het Coornhert gymnasium is een  school met warme aandacht voor de kwaliteiten en interesses van alle personen die bij de school betrokken zijn: leerlingen, oud-leerlingen, ouders, collega's maar ook overige belangstellenden.  

Het Coornhert gymnasium & de Coornhert Academie
Ons gymnasiaal onderwijs daagt uit, prikkelt, verrast, raakt en maakt. Vanuit de Academie is jarenlang verbreding aangeboden aan onderbouwleerlingen om daarmee in een behoefte te voorzien die in onderwijsland niet altijd vanzelfsprekend was. Deze vorm van uitdaging is inmiddels schoolbreed uitgebouwd tot een kloppend onderwijssysteem van kern- en keuzelessen. 

De Avond Academie
Voor ouders, (oud-)medewerkers,(oud-)leerlingen en andere belangstellenden organiseert de Avond Academie regelmatig lezingen, excursies en andere interessante activiteiten. Zo is 'Latijn voor brugklasouders' een begrip, evenals de reeks 'prikkelend verleden' en hebben we met veel succes snijpractica aangeboden onder de noemer 'biomedische wetenschappen'. Op dit moment liggen de activiteiten van de Avond Academie vanwege de pandemie stil, achter de schermen zoeken we naar een vorm die recht doet aan het verbindend karakter van onder andere de lezingen.   

Op de hoogte blijven van de Academie activiteiten?

Op de website van het Coornhert gymnasium, via (ouder) nieuwsbrieven, maar ook via andere (sociale) media is regelmatig een update van Academie activiteiten te vinden (hier link naar voorlopig jaarprogramma).

Contact
Hester de Prieëlle, coördinator Coornhert Academie

E-mail: academie@coornhert-gymnasium.nl