Kidsmindz

Sinds een aantal jaar werkt onze school samen met Kidsmindz. 

Kidsmindz gelooft dat de wereld van morgen wordt bepaald door de kinderen en jongeren van nu . Samen met bedrijven en kennisinstellingen creëren we daarom kansen voor de nieuwe generatie. Kansen om te groeien in zelfvertrouwen, nieuwe uitdagingen aan te gaan en actief deel te nemen aan de maatschappij.

Ieder kind verdient het om zijn eigen talenten te kunnen ontwikkelen en te delen met anderen. Veel kinderen en jongeren kunnen dit om verschillende redenen nog onvoldoende. Ook hebben zij vaak te weinig zelfvertrouwen om een leuke en uitdagende stage of baan in de maatschappij te verwerven. Er zijn gelukkig veel mooie initiatieven die deze kinderen verder helpen. Met een meer doelgerichte financiering van deze goede doelen kunnen we veel meer kinderen ondersteunen!

Daarom werkt Kidsmindz met een unieke formule:

Bedrijven kunnen hun ‘uitdagingen’ − vaak van strategische aard − bij ons aandragen. Wij schakelen vervolgens een jongerendenktank in, bestaande uit middelbare scholieren. Zij bedenken samen met de bedrijven inspirerende en vernieuwende oplossingen op het vlak van:

  • productinnovatie en -ontwikkeling/-testen;
  • hergebruik van materialen en restproducten;
  • e-commerce en klantenbinding;
  • communicatie richting jongeren;
  • social media;
  • sociaal ondernemerschap.

In plaats van dure consultants inspirerende jongeren die out of the box denken! Dit levert verfrissende ideeën, creatieve oplossingen en nieuwe verdienmodellen op. Tegelijkertijd krijgen de  jongeren de kans om hun inzichten in een echte brainstorm met bedrijven te delen, en hun talent en ideeën te ontwikkelen.

Een aansprekend voorbeeld: Coornhert bij de Rabobank.