Aanmelden nieuwe brugklasleerlingen

Belangrijke informatie aanmelding nieuwe brugklasleerlingen

De aanmelding/inschrijving gebeurt met het aanmeldingsformulier en de unieke code waarmee de school het basisschooldossier kan zien. Als het aanmeldingsformulier op het Coornhert binnen is en wij het Onderwijskundig rapport kunnen inzien, is de aanmelding compleet. 

Inschrijven voor 15 maart 2022 

Het aanmeldingsformulier is hier te downloaden. 

Bij sommige basisscholen is het gebruikelijk dat de leerkracht van groep acht de aanmeldingsformulieren voor het voortgezet onderwijs verzorgt. U geeft in dat geval als ouder het ingevulde formulier aan de betreffende leerkracht, die ervoor zorgt dat de inschrijvingen op het Coornhert aankomen. 

Uw kind zelf inschrijven kan ook, via één van onderstaande mogelijkheden:

- Opsturen per post: Administratie Coornhert Gymnasium, Postbus 2022, 2800 BD Gouda

- Opsturen per mail: administratie@coornhert-gymnasium.nl 

- In andere dan coronatijden kunt u het ingevulde aanmeldingsformulier samen met uw kind afgeven op het hoofdgebouw van Coornhert Gymnasium, Jan van Renesseplein 1, 2805 GT Gouda.