Cambridge Engels

“Real English in the real world”

Op het Coornhert Gymnasium doen alle leerlingen mee met ‘Cambridge English’. Cambridge English is een unieke benadering van het lesgeven, leren en beoordelen van het Engels. Het programma wordt in de bovenbouw afgerond met een internationaal erkend examen. Cambridge-examens openen deuren naar het hoger onderwijs, verbeteren kansen op een baan en vergroten later de keuzemogelijkheden voor studie of werk.

 

  • Cambridge C2 Proficiency diploma (near-native speaker level)
  • Werken volgens ERK-niveaus
  • Engels is de voertaal
  • Reis naar Cambridge in klas 2
  • Gevarieerde en uitdagende opdrachten
  • Projecten en thema’s
  • Authentiek materiaal uit de actualiteit, media, cultuur en literatuur
  • Ontwikkelen op eigen niveau
  • Alle docenten zijn (near-) native speakers

 

Onderbouw

Hier ligt de nadruk op communiceren en vanaf dag 1 spreken we alleen Engels in de klas. Door gevarieerde (groeps)opdrachten leren leerlingen zich snel in het Engels te redden, en worden zij uitgedaagd en ondersteund op hun eigen niveau. Doordat er in kleine groepen geoefend wordt met het spreken van Engels, voelen leerlingen zich snel op hun gemak en ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen om de taal te gebruiken.

We werken met thema’s en projecten die aansluiten bij de leefwereld van de leerling. Door middel hiervan wordt woordenschat en grammatica impliciet aangeboden en geoefend.

In klas twee gaan alle leerlingen op reis naar Cambridge, om zo hun geleerde vaardigheden in de praktijk toe te kunnen passen. Het gevarieerde programma bestaat onder andere uit een verblijf in een gastgezin, een guided tour door de historische stad en taalopdrachten waarbij de leerlingen hun omgeving verkennen en in kaart brengen. Een onvergetelijke ervaring!

In het overzicht schoolkosten op onze website staat actuele informatie over de kosten van deze reis.

Middenbouw

In de middenbouw leren leerlingen om met een kritische blik naar de wereld om zich heen te kijken, en dat taal essentieel is in een globale samenleving. Zij focussen op het ontwikkelen van hun taalvaardigheden door te werken aan projecten die gekoppeld zijn aan de actualiteit.

In de les zullen leerlingen bezig zijn met opdrachten waardoor ze zich bewuster worden van het taalgebruik van henzelf en van anderen. Ze leren verschillende manieren om hun woordenschat en taalvaardigheid te vergroten, waardoor ze geleidelijk aan steeds bekwamer en zelfstandiger worden in het Engels. Daarnaast krijgen zij volop de ruimte om hun eigen interesses verder te verkennen en ontwikkelen in het Engels. Leerlingen werken gezamenlijk aan het schrijven van (nieuws)artikelen, columns en essays, en zij geven presentaties en pitches over onderwerpen uit de actualiteiten en uit hun eigen belevingswereld.

 

Bovenbouw

In de bovenbouw ligt de nadruk op het ontwikkelen van academische vaardigheden, en worden leerlingen gecoacht in het ontwikkelen van competenties die van grote waarde zijn voor hun toekomstige carrières.

Omdat een uitstekende beheersing van de Engelse taal tegenwoordig essentieel is in het wetenschappelijk onderwijs, waar een groot gedeelte van de studies deels of zelfs geheel in het Engels gegeven wordt, besteden wij veel aandacht aan het begrijpen en analyseren van semi-academische teksten, academische schrijfstijl en het ontwikkelen van mondelinge vaardigheden, zoals debatteren en beargumenteren in het Engels.

De leerlingen ronden daarnaast in de bovenbouw het Cambridge English programma af op C2-niveau, het hoogst haalbare taalniveau. De kosten voor deelname aan het examen liggen tussen de 260-320 euro.

 

Links:

Waarom Cambridge English? https://www.cambridgeenglish.org/learning-english/parents-and-children/information-for-parents/tips-and-advice/why-are-cambridge-english-qualifications-valuable/