Klassieke talen

Latijn en Grieks

Gymnasiumonderwijs betekent: óók les krijgen in de vakken Latijn en Grieks . In klas 1 maakt de leerling kennis met beide klassieke talen en de ideeën en cultuur van de Romeinen en de Grieken. Onze Westerse cultuur vindt haar wortels in de klassieke beschaving. Het is inspirerend om dagelijks te blijven ontdekken dat moderne vraagstukken en problemen al 2000 jaar geleden actueel waren. Onze leerlingen leren zo relativeren en nuanceren. Daarnaast doet het vertalen uit het Latijn en Grieks een beroep op zowel hun analytische als creatieve vermogen. Tegelijk scherpen ze hun kritische opstelling tegenover de wereld om ons heen.