Algemene ledenvergadering 2021 met eenvoudige lunch

Beste leden,

Zaterdag 13 november zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. De vergadering zal fysiek op school (of digitaal via Zoom als Corona ons daaroe verplicht) plaatsvinden. Op de agenda staat een belangrijk onderwerp namelijk een statutenwijziging van de VOC, die door de alv behandeld en goedgekeurd moet worden. De inhoud treft u al op deze website aan.

De uitnodiging voor de alv kunt u in oktober tegemoet zien. Op de agenda staan in ieder geval de volgende punten:

Programma: Aanvang Algemene Ledenvergadering: 11.00 uur:

1.            Opening

2.            Financieel jaarverslag

3.            Verslag kascommissie

4.            Statutenwijziging. De nieuwe concept staturen moeten worden vastgesteld en staan op onze website: Concept akte van statutenwijziging VOC - 2021 (coornhert-gymnasium.nl)

5.            Wat verder ter tafel komt

6.            Sluiting( naar verwachting niet later dan 12.00 uur)                                                                               

Eenvoudige lunch: broodjes met koffie en thee tussen 12.00 en 12.30 uur.

Inschrijving is vanaf heden mogelijk onderaan deze pagina, tevens kunt u daar aangeven als u van de eenvoudige door de VOC aangeboden lunch gebruik wilt maken.

 

Max de Groot

Secretaris VOC

Inschrijving VOC alv 2021