Oud-leerlingen

Vereniging van Oud-leerlingen van het Coornhert Gymnasium VOC

In 1997 is de V.O.C. opgericht door een aantal oud-leerlingen.

Alle oud-leerlingen van het Coornhert Gymnasium die langer dan 1 jaar op de school hebben gezeten kunnen lid worden van deze vereniging.

De kosten van het lidmaatschap bedragen €8,00 per jaar voor student-leden en €12,50 voor niet student-leden. Meer betalen mag altijd.

Eventuele "winst" van de vereniging zal direct aan de huidige leerlingen/school of de oud-leerlingen ten goede komen. In dat kader heeft de V.O.C. in het verleden bijvoorbeeld een aantal 16 mm brugklaskamp films op video laten zetten. Ook een 16 mm film van een schoolreis uit 1963 is op video gezet . In 2006 heeft de VOC een schilderij met de Griekse mythologie als thema (gemaakt door oud-leerlinge Rebecca van de Heuvel) aan de school aangeboden. Het schilderij hangt in het atrium van de school.  In het lustrumjaar 2014 werd een grote bijdrage geleverd voor het laten verschijnen van het lustrumboek "Docendo discimus". Voor de huidige leerlingen van de school heeft de vereniging een bijdrage geleverd voor het aanschaffen van kluisjes.  .

Wat krijg je voor je lidmaatschap?

2x per jaar een blad met nieuws over je oude school, je oud-docenten en natuurlijk info over oud-leerlingen (Wie is er getrouwd? Wie heeft er een baby gekregen etc.)

Daarnaast organiseert de vereniging eenmaal per jaar een bijeenkomst voor alle leden inclusief lunch met een leuke activtieit na de lunch.

Het laatste Lustrumboek "Docendo Discimus" is in 2014 verschenen. Het boek is nog verkrijgbaar voor een geringe prijs van vijf euro. In dit boek wordt veel aandacht besteed aan de periode 2004-2014.

Lid worden

Oud-leerlingen die nog geen lid zijn, maar het wel willen worden, kunnen contact opnemen met Max de Groot (m.de.groot@coornhert-gymnasium.nl). Het is ook mogelijk om direct lid te worden door het juiste bedrag via Ideal over te maken. Geef ook de adressen door van alle oud-leerlingen waarmee je nog contact hebt, wellicht hebben wij ze niet correct in onze bestanden staan.

Etsen en Dassen

Oud-leerlingen kunnen een zwart-wit of een kleuren ets van de school aan de Nansenstraat 40 bestellen.

De etsen zijn gemaakt door de Goudse kunstenaar Rins Heidema in een beperkte oplage van 1000 exemplaren.

De kosten bedragen € 37,-- voor de zwart-wit ets en € 41,-- voor de kleuren ets. De verzendkosten bedragen € 6,95

De ets wordt afgeleverd in een keurige map met een begeleidend boekje over de verschillende vestigingen van het gymnasium in Gouda.

Na overmaking van het juiste bedrag op IBAN NL25 RABO 0116977434  t.n.v. Stichting Steunfonds Coornhert Gymnasium (Let op dit is niet het rekeningnummer van de V.O.C.!), Jan van Renesseplein 1 te Gouda o.v.v. je naam, adres en de vermelding kleur of zwart-wit wordt de ets toegezonden.

Wilt u ons ook even een mail sturen als u de betaling hebt gedaan (administratie@coornhert-gymnasium.nl).

De VOC beschikt ook over stropdassen met het logo van de school erop. De dassen zijn verkrijgbaar in donker blauw, donker rood of donker groen. De kosten bedragen 5 euro per das exclusief verzendkosten. De verzendkosten bedragen 2 euro. Na overmaking van het juiste bedrag op IBAN NL25 RABO 0116977434  t.n.v. Stichting Steunfonds Coornhert Gymnasium (Let op dit is niet het rekeningnummer van de V.O.C.!), Jan van Renesseplein 1 te Gouda o.v.v. je naam, adres en de vermelding welke kleur wordt de das toegezonden.