Gang van zaken - schoolregels

Uitgangspunten voor de schoolregels en -regelingen van het Coornhert gymnasium:

1. Leerlingen en medewerkers vormen met elkaar het Coornhert gymnasium.

2. We houden rekening met elkaar en gaan op respectvolle manier met elkaar om.

3. We gaan zorgvuldig met elkaars spullen om.

4. We houden onze leefomgeving schoon, opgeruimd en heel.

In het menu hiernaast (rechts) worden de schoolregels nog wat verder uitgewerkt.