Nieuwsbrieven

Ongeveer vijf keer per jaar (in oktober, december, februari, april,  juni) stuurt de afdelingsleider namens de school per e-mail een Nieuwsbrief aan de ouders met daarin berichten over  wat er in de komende periode in het betreffende jaar zal plaatsvinden en over ontwikkelingen binnen de  school.

Daarnaast zijn er vanzelfsprekend tussentijds ook mededelingen die in de vorm van de Nieuwsbrief worden verstuurd.  Het kan dan gaan om nadere informatie over een excursie, een uitnodiging voor een ouderavond, de aankondiging van een feest, et cetera.