Oudergesprekken (driehoekgesprekken)

Er zijn twee keer per jaar oudergesprekken, de zgn. driehoekgesprekken. De gesprekken worden meestal begin december gehouden, op twee avonden en in maart, ook op twee avonden. Data en tijden staan in de jaaragenda. U krijgt tijdig een uitnodiging om u in te schrijven voor de oudergesprekken. Leerlingen zijn eveneens welkom bij deze gesprekken.