Schoolkrant

 

 

 

De schoolkrant van het Coornhert gymnasium heet voluit Kèrux Chruseos ('Gouden heraut'), maar wordt in de wandelgangen meestal Kèrux genoemd. Er verschijnen vier (digitale) kranten per jaar met een grote variatie aan verhalen, artikelen en foto's. 

De redactie bestaat voornamelijk uit leerlingen van verschillende leerjaren.