De dagelijkse gang van zaken

Op tijd komen 

De lesroosters zijn te vinden via Zermelo, de Coornhert roosterap en SOMtoday. 

De eerste keuzelessen beginnen om 8.30 uur. 

De lessen moeten op tijd kunnen beginnen; we gaan ervan uit dat je bij een leswisseling de pauzetijd gebruikt om bij de volgende les te komen. Er gaat geen bel, wel kan je een waarschuwing in de Coornhert-roosterapp aanzetten. 

Ben je te laat? Je meldt je bij de claviger en ontvangt een briefje waarmee je in de les wordt toegelaten. Bij de tweede keer te laat moet je je om 8.00 uur melden. De afdelingsleider nodigt je uit voor een gesprek bij zeven keer te laat komen. Zie het verzuimprotocol. 

 

Pauzes en pauzeplekken

De pauzes zijn opgenomen in de dagindeling. Er zijn verschillende plekken op school waar je kunt pauzeren. Tijdens de pauze bevind je je bij goed weer zoveel mogelijk buiten (frisse lucht!) of in het atrium, maar de gang van de begane grond en eerste verdieping, trappenhuizen zijn ook geaccepteerd als pauzeplekken. De tweede verdieping is geen pauzeplaats. Dit is zowel in het hoofdgebouw als het B-gebouw de regel. Docenten en andere medewerkers houden er toezicht op. 

In het B-gebouw is de Vriendenkamer ook een pauzeruimte maar niet geschikt voor meer dan zes leerlingen. Medewerkers kunnen de aanwezigen daarop aanspreken. 

Je mag eten en drinken op de pauzeplekken. Het spreekt voor zich dat je de ruimte schoon achterlaat. Er zijn voldoende grote en kleine afvalbakken om afval in te doen. 

Toch vuil en afval achtergelaten? Van medewerkers kun je opdracht krijgen de rommel op te ruimen, ook als die niet van jou is. 

Aanwijzingen voor het opruimen van afval volg je altijd en overal in het gebouw op. 

Huiswerk

Huiswerk met reden niet gemaakt/geleerd/af? In de onderbouw neem je voor de docent een door je ouders geschreven briefje mee waarin de reden vermeld staat. De docent bepaalt vervolgens wat er moet gebeuren. Een docent kan een leerling met achterstand verwijzen naar het tablinum. Zie voor huiswerk ook het huiswerkprotocol.

Uit de les gestuurd/niet toegelaten

Heeft een docent je uit de les gestuurd? Of niet toegelaten tot de les? Meld je bij de claviger van het gebouw waar je les hebt. 

De claviger zegt wanneer en bij wie van de dagcoördinatoren je je moet melden. De claviger kan je, tot het zover is, een taak opleggen (corvee, kauwgumkrabben, etc.). 

De dagcoördinator hoort jouw verhaal en zal de docent ook willen horen. De dagcoördinator neemt een maatregel en legt je al dan niet een sanctie (straf) op. Er wordt een notitie gemaakt in je dossier. 

Als je er vaker uitgestuurd wordt en maatregelen of straffen niet helpen, kunnen wij je de toegang tot de lessen (tijdelijk) ontzeggen, je schorsen en uiteindelijk een verwijderprocedure starten. Bij heel ernstige incidenten kan de schoolleiding een leerling ook meteen schorsen.