Een opgeruimde, schone school

We houden onze leefomgeving schoon, opgeruimd en heel.

Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een schone, opgeruimde en hele school. 

Jassen hangen op de kapstok. Iedereen ruimt afval op en zorgt ervoor dat ruimtes netjes worden achtergelaten. Er zijn voldoende afvalbakken. 

We maken niets met opzet kapot en gaan met zorg met schoolspullen om. Dat geldt ook voor het gebouw. We zijn niet zó onvoorzichtig dat iets wel beschadigd móet raken. 

Iedereen, ook de eventuele veroorzaker, meldt aan de clavigers als er iets stuk of beschadigd is, zodat het zo snel mogelijk gerepareerd kan worden.  

Fiets en stalling 

De meeste Coornherters komen op de fiets. Voor de veiligheid van andere Coornherters en hun vervoermiddel, fietsen we niet op het schoolplein. We zetten de fietsen op slot en we gaan voorzichtig met ze om. De beschikbare fietsenstallingsplekken willen wij zo goed mogelijk benutten en daarom:

a. stal je je fiets op het voor jou bestemde schoolplein.

b. houd je nooduitgangen, noodpaden en delen binnen gele lijnen vrij.

c. volg je aanwijzingen van medewerkers op.

Niet goed gestalde fietsen of scooters kunnen gevaar (bijvoorbeeld bij een ontruiming) of schaderisico opleveren; wij spreken je hierop aan. Je fiets kan 'aan de ketting' worden gelegd en bij herhaling word je een sanctie opgelegd.

Fietsen staan in geen geval bij of in de heggen, bij de buren of de basisschool. Tijdens de lesdag is de enige plek voor de fiets van een Coornherter het voor het leerjaar bedoelde plein.