Rekening houden met elkaar

We houden rekening met elkaar en gaan op respectvolle manier met elkaar om:

  • je behandelt elkaar zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Dat geldt ook voor de communicatie via sociale media, e-mail, whatsapp, e.d.;
  • je brengt elkaar niet in gevaar en bent voorzichtig met elkaars spullen;
  • je bent beleefd ook als je het niet eens bent met iemand. Je reageert op groeten en wanneer iemand je iets zegt of vraagt.

Een afspraak maken betekent de afspraak nakomen.

Denk aan:

  • afspraken met docenten (lessen, extra uitleg), mentoren en decanen (gesprekken);
  • huiswerk- en inleverafspraken;
  • afspraken voor begeleiding en training.

Dat betekent dus ook dat je het vantevoren zegt als je een afspraak onverwacht niet kunt nakomen. Realiseer je altijd dat iemand op je wacht.

Afspraken in protocollen

Afspraken staan ook per onderwerp in verschillende zogenaamde protocollen bij elkaar:

Excursie-, pest-, sociale media-, verzuimprotocol. Zie hiervoor de website onder protocollen.

We gaan zorgvuldig met onze en elkaars spullen om.

Kluisje

Voor elke leerling is er een kluisje in de kelder van het hoofdgebouw. Leerlingen van klas 1 krijgen via de mentor een sleutel voor hun kluisje. Waardevolle spullen, een deel van je boeken voor de dag, een gymtas kun je in je kluisje bewaren. 

De kluisruimte is open tot 17.00 uur. 

Klas 6 levert aan het eind van de cursus de sleutel in. 

Aan het eind van de cursus maak je je kluisje leeg en schoon, ook als je dat kluisje het volgende schooljaar weer hebt. 

Een sleutel verliezen kost geld, namelijk 15 euro. 

Schoolpasje

Aan het begin van het schooljaar wordt er een pasfoto gemaakt die wij gebruiken voor de administratie en je schoolpasje. Je hebt je schoolpasje altijd bij je: je hebt het nodig voor het printen, het huren van een laptop, het lenen van sommige materialen, gereedschappen en niet te vergeten schoolfeesten. 

Lenen op het pasje van iemand anders is niet toegestaan; laat nooit je pasje door een ander gebruiken. Pasje niet bij je: printen, lenen, toegang tot een feest is onmogelijk. 

Elektronische apparaten

Een laptop, mobiele telefoon, tablet of ander elektronisch apparaat gebruik je in de les alleen op verzoek van de docent. Docenten kunnen het gebruik of de zichtbaarheid van elektronische apparaten verbieden en verlangen dat deze in de tas zitten. 

In school ongevraagd aan het fotograferen of filmen? Het apparaat wordt in beslag genomen en je moet je melden bij de dagcoördinator. Telefoneren in de school tijdens de pauze is toegestaan, maar tijdens lessen niet. Zie voor richtlijnen omtrent het gebruik van ICT het ICT-protocol. 

Boeken en andere leer- en hulpmiddelen

Je zorgt ervoor dat bij het begin van de les de benodigde materialen aanwezig zijn (boeken, werkboeken, schriften, schrijfspullen, laptop). Het niet bij je hebben van spullen kan een reden zijn om uit de les verwijderd te worden wegens lesverstoring. 

NB: Als je je laptop vergeten bent mee te nemen van huis, kan een docent je verplichten er één te huren bij de systeembeheerder.