Organisatie van de school

Onze school heeft een kleinschalig karakter met een redelijk platte organisatie.

De school wordt geleid door de rector en conrector, in samenspraak met de afdelingsleiders en de zorgcoördinator. De sectieleiders van de verschillende vakken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderwijsontwikkeling. De mentor is de spil van de begeleiding en als zodanig het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, collega’s en ouders. 

Hiernaast meer informatie over de personalia.

De leerlingen en ouders hebben zich verenigd in twee aparte verenigingen. Daarover vindt u ook meer in het keuzemenu hiernaast.