Agenda

 • 25jan
  Mentorenoverlegklas 1 Mentorenoverlegklas 3 Mentorenoverleg klas 4 Oudervereniging  
 • 27jan
  St Vrienden bestuur 20.00 uur  
 • 31jan
  Gesteentewandeling akklas 4 Fantasydag Neklas 2 RMO vanaf 15.00 uur klas 6 
 • 01feb
  COC in de klas biologie klas 4 Debatdag mondelinge examensklas 6 Den Haag klas 2 
 • 09feb
  Proeflessen groep 8 Studiekeuzeavond onder voorbehoud klas 3 Schrijver in de klas, Nederlandsklas 3 Opera, bvklas 5 en 6 
 • 10feb
  Jet-Net Meet the bossklas 5 Ilias toneel ktklas 6 
 • 11feb
  COMUN t/m 13 februari Godsdienstexcursie gsklas 1 Danstheater Neklas 4 Studiedag personeel  
 • 14feb
  Leerlingbesprekingen 14.15-16.20 uurklas 3 Start mastersclasses groep 7 en 8 
 • 15feb
  Leerlingbesprekingen 14.15-16.20 uurklas 3 
 • 16feb
  Leerlingbesprekingen 14.15-16.20 uurklas 1 
 • 17feb
  Leerlingbesprekingen 14.15-16.20 uurklas 1 en 2 
 • 18feb
  Leerlingbesprekingen 14.15-16.20 uurklas 1 
 • 21feb
  MR vergadering  
 • 22feb
  Voortgangsgesprekkenweek t/m 8 maart 
 • 28feb
  Voorjaarsvakantie t/m 4 maart 
 • 09mrt
  Glamournight generale 
 • 10mrt
  Glamournight  
 • 11mrt
  Glamournight 
 • 12mrt
  Glamournight 
 • 17mrt
  PWS-avond 18.30-21.30 uurklas 6 
 • 21mrt
  Toetsweek E3 t/m 25 maartklas 6 
 • 28mrt
  Examentraining klas 6 
 • 04apr
  Toetsweek E3 t/m 8 aprilklas 1 t/m 5 
 • 05apr
  Mentorenoverlegklas 2 
 • 08apr
  Aanvragen herkansingen voor 15.30 uur Inzien toetsen  
 • 11apr
  MR vergadering  
 • 12apr
  Oudervereniging  
 • 14apr
  herkansingenklas 6 
 • 15apr
  herkansingenklas 6 
 • 18apr
  Tweede Paasdag 
 • 19apr
  Urbanisatie Gouda fiets in keuzelessen akklas 2 
 • 21apr
  Urbanisatie Gouda fiets in keuzelessen akklas 2 Controle SE-cijfersklas 6 St Vrienden bestuur  
 • 25apr
  meivakantie t/m 6 mei 
 • 09mei
  Cambridge klas 2 Fietstocht wateroverlast akklas 5 
 • 10mei
  Informatieavond Griekenland Romereis 20.00-21.30 uurklas 5 Den Haag Kunstmuseum Wonderkamers bvklas 3 Paleis op de Dam geschiedenis klas 4 Veldwerk biologie klas 5 
 • 11mei
  Cambridge (onder voorbehoud) klas 2 
 • 12mei
  Start CE tijdvak 1 klas 6 CE Nederlands klas 6 Reeuwijkproject ak/bioklas 1 Rijksmuseum Amsterdam Bvklas 5 
 • 13mei
  Ieper gsklas 3 CE filosofie klas 6 CE biologie klas 6 debatdag mondelinge examens Neklas 5 
 • 16mei
  CE geschiedenisklas 6 CE scheikundeklas 6 
 • 17mei
  CE Latijnklas 6 
 • 18mei
  CE kunst klas 6 CE Engels klas 6 
 • 19mei
  CE natuurkunde klas 6 
 • 20mei
  CE Grieks klas 6 CE wiskundeklas 6 
 • 21mei
  onderbouwdebat-toernooi  
 • 23mei
  herkansingen aanvragenklas 4 en 5 CE Duitsklas 6 CE aardrijkskunde klas 6 
 • 24mei
  CE economie klas 6 
 • 25mei
  CE Frans klas 6 
 • 26mei
  Hemelvaartsweekend t/m 29 mei 
 • 30mei
  Herkansingen klas 4 en 5 
 • 06jun
  Tweede Pinksterdag 
 • 07jun
  Oudervereniging  
 • 08jun
  advanced english (Cambridge)klas 5 
 • 09jun
  Decanaat beroepenmiddagklas 4 proficienty english (Cambridge) klas 5 
 • 13jun
  Toetsweek E4 t/m 17 juniklas 5 
 • 20jun
  Start CE tijdvak 2klas 6 MR vergadering  
 • 21jun
  Rome en Griekenlandreis t/m 29 juniklas 5 
 • 22jun
  Toetsweek E4 t/m 29 juniklas 1 t/m 4 
 • 30jun
  Inhaaltoetsen klas 1 en 3  
 • 01jul
  Inhaaltoetsenklas 2, 4 en 5  
 • 08jul
  Rapportuitreikingklas 1 t/m 5 
 • 11jul
  Zomervakantie t/m 21 augustus