Ziekmelding

Ouders melden afwezigheid vanwege ziekte telefonisch bij de claviger voor het begin van de lessen. Bovenbouwleerlingen die nog geen achttien zijn worden doorverbonden met de schoolleiding of een staflid.

Telefonisch ziek melden tussen 08.00 en 08.30 uur: 0182-599517

Ook mogelijk voor ouders: voor 8.30 uur een e-mail sturen aan claviger@coornhert-gymnasium.nl. De claviger kan contact met hen opnemen.

Als je weer hersteld op school komt, lever je bij de claviger een door je ouders ondertekend betermeldbriefje in.

Ziek naar huis? Je meldt je af bij de claviger. Deze geeft de opdracht vader, moeder, verzorger te vragen de school te bellen (eventueel vanaf het werk) om de goede aankomst te melden.

Afwezig om van te voren bekende reden

Een afspraak bij de dokter die niet buiten schooltijd kan plaatsvinden, of naar de orthodontist? Neem een brief van je ouders, de afsprakenkaart (ortho) mee en laat die aan de clavigers zien..

Het bijwonen van een huwelijk(sjubileum), begrafenis of crematie, een andere bijzondere gebeurtenis? Een ouder stuurt een e-mail aan de jaarlaagcoördinator, die eventueel na overleg toestemming geeft en de afwezigheid administratief laat verwerken. 

Je doet altijd zelf navraag naar gemiste stof e.d. Bij het missen van toets bespreek je minimaal een dag van tevoren dit met de docent en je spreekt af wanneer de toets wel gemaakt wordt.