Lotte Karssen eerste “Schooldichter des Coornherts”

Tijdens de lessen over poëzie in de klassen 3 ontstond het idee, naar aanleiding van het bestaan van de Stadsdichter van Gouda en de Dichter des Vaderlands, een heuse schooldichtersverkiezing te houden. Een aantal leerlingen meldde zich aan met een gedicht dat, volgens de opdracht van docent Kuijpers, over het Coornhert moest gaan. De sectie Nederlands wees unaniem het gedicht van Lotte (zie afbeelding), getiteld “Lunchen bij de vijver”, aan als het beste. Met ingang van komend schooljaar zal Lotte gevraagd en ongevraagd gedichten schrijven over schoolgerelateerde gebeurtenissen. Publicatie zal in elk geval via Instagram lopen, en mogelijk ook zo af en toe op deze website. Na een jaar schooldichterschap kunnen nieuwe kandidaten zich na een oproep via de socials weer melden voor opvolging!