Daagt je uit in talen

Latijn en Grieks

Gymnasiaal onderwijs betekent óók les krijgen in de vakken Latijn en Grieks. In klas 1 maak je kennis met beide klassieke talen en de ideeën en cultuur van de Romeinen en de Grieken. Onze Westerse cultuur vindt haar wortels in de klassieke beschaving. Het is inspirerend om dagelijks te blijven ontdekken dat moderne vraagstukken en problemen al 2000 jaar geleden actueel waren. Zo leer je relativeren en nuanceren. Daarnaast doet het vertalen uit het Latijn en Grieks een beroep op zowel je analytische als creatieve vermogen. Tegelijk scherp je je kritische opstelling tegenover de wereld om ons heen. 

Examenreizen Rome en Griekenland

Het voorexamenjaar sluit je af met een – heel bijzondere – excursie naar Rome of Griekenland.
In Griekenland maak je een reis door het hele land en kom je op de plekken waar de Olympische Spelen werden gehouden, de toekomst werd voorspeld, de democratie is ontstaan en waar al die toffe verhalen van de Grieken zich hebben afgespeeld.
In Rome bezoek je de paleizen van de keizers, de tempels van de goden, het door de lava van de Vesuvius overspoelde en weer uitgegraven Pompeï en nog veel meer. Ben je ook zo benieuwd?

Moderne Vreemde talen

We bieden naast Engels ook Duits en Frans aan. Ben je na de onderbouw wel heel erg goed in een taal? Versnellen kan, verdiepen mag. Je kunt een taal afsluiten op een hoger niveau als je dat zou willen. Bij Duits kun je opgaan voor het Goethe examen, Frans leidt op voor het Delf examen en Engels kun je afsluiten op het niveau ‘Cambridge C2 proficiency’. Het is aan jou!

Engels: Cambridge English
Op het Coornhert Gymnasium doen alle leerlingen mee met Cambridge English. Bij ons ligt de nadruk in de onderbouw op communiceren: vanaf dag 1 spreken we alleen Engels in de klas. Door gevarieerde projecten leren leerlingen zich snel in het Engels te redden, en worden zij uitgedaagd en ondersteund op hun eigen niveau. Doordat er in kleine groepen geoefend wordt met het spreken van Engels, voelen leerlingen zich snel op hun gemak en ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen om de taal te gebruiken. Dit gebeurt in het speciaal wanneer de leerlingen met onze Native Speakers in kleine groepen oefenen met gespreksvaardigheden in het Engels.
In de middenbouw krijgen de leerlingen vervolgens volop de ruimte om hun eigen interesses verder te verkennen en ontwikkelen in het Engels. Ze werken gezamenlijk aan het schrijven van (nieuws)artikelen, columns en essays, en zij geven presentaties en pitches over onderwerpen uit de actualiteiten en uit hun eigen belevingswereld. Ook maken de leerlingen kennis met debatteren in het Engels, en krijgen zij de kans om mee te doen aan een MUN-debat.
Het Cambridgeprogramma wordt in klas 5 van de bovenbouw afgerond met een internationaal erkend examen op C1 Advanced of C2 Proficiency niveau (CAE en CPE). In klas 6 werken we aan academische vaardigheden en worden leerlingen begeleid in het ontwikkelen van competenties die op de universiteit van hen worden gevraagd.

Frans: Delf
Delf-examens zijn de officiële Franse taalexamens die overal ter wereld afgenomen worden en leiden tot een diploma op A1, A2, B1 of B2-niveau. Delf staat voor Diplôme d’Etudes en Lanque Française. De bepaling van het niveau van taalbeheersing vindt voorafgaand aan het examen plaats, waarbij de vier taalvaardigheden lezen, spreken, luisteren en schrijven worden getoetst.

Duits: Het Goethe-certificaat 
Op het Coornhert Gymnasium is het mogelijk is om een Goethe-certificaat Duits te behalen. Het Goethe-Instituut is het wereldwijd actieve, culturele centrum van de Bondsrepubliek Duitsland en is in het leven geroepen om de kennis van de Duitse taal in het buitenland te ontwikkelen en internationale culturele samenwerking te onderhouden. De certificaten van deze instelling genieten internationale bekendheid. Met het juiste certificaat kun je je voor je vervolgopleiding inschrijven bij een universiteit of hogeschool in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland zonder een aanvullende taalcursus.
Voor een Goethe-certificaat wordt een leerling in het Duits getoetst op zijn kennis van de Duitse taal op een van de zes niveaus van het Europese Referentiekader. Elk van de vier vaardigheden (leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid) wordt op hetzelfde niveau geëxamineerd en weegt even zwaar mee. Leerlingen uit klas 3 en 4 kunnen het B1-examen afleggen; aan klas 5 en 6 wordt deelname aan het B2-examen aangeboden. Individuele kandidaten kunnen na overleg altijd deelnemen aan een hoger niveau. Het C1-certificaat biedt een student toegang tot opleidingen aan Duitstalige universiteiten.