Onze schoolregels

Uitgangspunten voor de schoolregels en -regelingen:

 1. Leerling en medewerkers vormen met elkaar het Coornhert Gymnasium.
 2. We houden rekening met elkaar en gaan op respectvolle manier met elkaar om.
 3. We gaan zorgvuldig met elkaars spullen om.
 4. We houden onze leefomgeving schoon, opgeruimd en heel.

Rekening houden met elkaar

We gaan op een respectvolle manier met elkaar om:
Je behandelt elkaar zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Dat geldt ook voor de communicatie via sociale media, e-mail, whatsapp, e.d.
Je brengt elkaar niet in gevaar en bent voorzichtig met elkaars spullen.
Je bent beleefd ook als je het niet eens bent met iemand. Je reageert op groeten en wanneer iemand je iets zegt of vraagt.

Een afspraak maken betekent een afspraak nakomen:
Afspraken met docenten (lessen, extra uitleg), mentoren en decanen (gesprekken).
Huiswerk- en inleverafspraken.
Afspraken voor begeleiding en training.

Afspraken in protocollen
excursieprotocol
pestprotocol
ict en sociale media protocol
verzuimprotocol

Een opgeruimde, schone school

We houden onze leefomgeving schoon, opgeruimd en heel
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een schone, opgeruimde en hele school. Jassen hangen op de kapstok. Iedereen ruimt afval op en zorgt ervoor dat ruimtes netjes worden achtergelaten. Er zijn voldoende afvalbakken.
We maken niets met opzet kapot en gaan met zorg met schoolspullen om. Dat geldt ook voor het gebouw. We zijn niet zó onvoorzichtig dat iets wel beschadigde móet raken.
Iedereen, ook de eventuele veroorzaker, meldt aan de clavigers als er iets stuk of beschadigd is, zodat het zo snel mogelijk gerepareerd kan worden.

Fiets en stalling
De meeste Coornherters komen op de fiets. Voor de veiligheid van andere Coornherters en hun vervoermiddel, fietsen we niet op het schoolplein. We zetten de fietsen op slot en we gaan voorzichtig met ze om. De beschikbare fietsenstallingsplekken willen wij zo goed mogelijk benutten en daarom:

a. stal je je fiets op het voor jou bestemde schoolplein.
b. houd je nooduitgangen, noodpaden en delen binnen gele lijnen vrij.
c. volg je aanwijzingen van medewerkers op.

Niet goed gestalde fietsen of scooters kunnen gevaar (bijvoorbeeld bij een ontruiming) of schaderisico opleveren; wij spreken je hierop aan. Je fiets kan ‘aan de ketting’ worden gelegd en bij herhaling word je een sanctie opgelegd.
Fietsen staan in geen geval bij of in de heggen, bij de buren of de basisschool. Tijdens de lesdag is de enige plek voor de fiets van een Coornherter het voor het leerjaar bedoelde plein.

Regels over gebruik mobieltjes en smartwatches

Mobieltjes en andere devices zijn niet meer weg te denken uit de huidige leefwereld. Helaas blijkt uit onderzoek dat er ook minder positieve kanten zitten aan de aanwezigheid en het gebruik van devices. Reden voor de overheid om mobieltjes en smartwatches binnen het onderwijs “uit te bannen” vanaf 1 januari 2024. Over de aanpak op onze school is uitgebreid gesproken met leerlingen(panels), ouders en het team.

Dit heeft geleid tot de keuze voor een eenduidige, effectieve en handhaafbare schoolregel die direct na de kerstvakantie ingaat:

Mobieltjes, smartwatches en soortgelijke devices bewaren we thuis, in de kluis, of onderin de tas.

Bedoeling van de regel is dat leerlingen zich beter kunnen focussen op het leerproces én dat het welzijn van leerlingen wordt bevorderd door in de pauzes meer sociale ontmoetingen te hebben (i.p.v. de focus op social media en gamen). Rond de voorjaarsvakantie volgt een eerste evaluatie.

In detail:

 1. Mobieltjes en smartwatches mogen NIET binnen de schoolgebouwen zichtbaar, hoorbaar of merkbaar zijn. Dat betekent: thuislaten, direct bij binnenkomst in je kluisje in het A-gebouw of diep in de tas (niet in broekzak, jaszak e.d.). Buiten de schoolgebouwen is het gebruik van devices wel toegestaan.
 2. Wordt de aanwezigheid van een mobieltje of smartwatch geconstateerd door een medewerker, dan wordt deze altijd ingenomen (geen enkel excuus mogelijk).
 3. Er kan een uitzondering gemaakt worden op bovenstaande regels door afdelingsleiders in het geval van medische noodzaak e.d. Een leerling krijgt dan een pas waarop staat vermeld met welk doel deze leerling de mobiel mag gebruiken.
 4. Gebruik analoge horloges toegestaan, smartwatches worden ingenomen.
 5. Ingenomen telefoons en smartwatches kunnen door de leerling ALLEEN worden opgehaald bij de administratie op schooldagen tussen 16.45 en 17.00 uur (niet eerder of later).
 6. Drie keer ingenomen telefoon of smartwatch betekent dat ouders worden uitgenodigd voor gesprek op school inclusief het ophalen van het device.
 7. Laptops blijven gedurende pauzes in de schooltas of kluis. Overtreders worden aangesproken. Laptops mogen tijdens lestijd wel gebruikt worden in Atrium, B-trium en Tablinum; maar dus niet in de pauzes.
 8. Leerling kan zijn rooster bekijken thuis, in de eigen papieren agenda of bv. op de laptop. Daarnaast worden de basisroosters en roosterwijzigingen gepubliceerd op de roosterborden in het Atrium, B-trium en het roosterbord bij de personeelskamer in het A-gebouw.
 9. Als extra opties voor sociale activiteiten in de pauzes komen er spelletjesbakken in Atrium en B-trium. Je mag de spelletjes uitnemen met het verzoek ze heel en netjes terug te leggen na gebruik.
 10. Medewerkers gebruiken hun mobiel/smartwatch minimaal tijdens lessen in kader voorbeeldfunctie.
 11. Advies aan ouders om ook mobielvrije tijd te realiseren thuis. Voor tips klik op deze link.
 12. Noodgevallen: school is voor ouders altijd bereikbaar via het algemene schoolnummer (0182-599517). Dit staat doorgeschakeld naar de mobiele telefoons van de clavigers.