Onze schoolregels

Uitgangspunten voor de schoolregels en -regelingen:

  1. Leerling en medewerkers vormen met elkaar het Coornhert Gymnasium.
  2. We houden rekening met elkaar en gaan op respectvolle manier met elkaar om.
  3. We gaan zorgvuldig met elkaars spullen om.
  4. We houden onze leefomgeving schoon, opgeruimd en heel.

Rekening houden met elkaar

We gaan op een respectvolle manier met elkaar om:
Je behandelt elkaar zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Dat geldt ook voor de communicatie via sociale media, e-mail, whatsapp, e.d.
Je brengt elkaar niet in gevaar en bent voorzichtig met elkaars spullen.
Je bent beleefd ook als je het niet eens bent met iemand. Je reageert op groeten en wanneer iemand je iets zegt of vraagt.

Een afspraak maken betekent een afspraak nakomen:
Afspraken met docenten (lessen, extra uitleg), mentoren en decanen (gesprekken).
Huiswerk- en inleverafspraken.
Afspraken voor begeleiding en training.

Afspraken in protocollen
excursieprotocol
pestprotocol
ict en sociale media protocol
verzuimprotocol

Een opgeruimde, schone school

We houden onze leefomgeving schoon, opgeruimd en heel
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor een schone, opgeruimde en hele school. Jassen hangen op de kapstok. Iedereen ruimt afval op en zorgt ervoor dat ruimtes netjes worden achtergelaten. Er zijn voldoende afvalbakken.
We maken niets met opzet kapot en gaan met zorg met schoolspullen om. Dat geldt ook voor het gebouw. We zijn niet zó onvoorzichtig dat iets wel beschadigde móet raken.
Iedereen, ook de eventuele veroorzaker, meldt aan de clavigers als er iets stuk of beschadigd is, zodat het zo snel mogelijk gerepareerd kan worden.

Fiets en stalling
De meeste Coornherters komen op de fiets. Voor de veiligheid van andere Coornherters en hun vervoermiddel, fietsen we niet op het schoolplein. We zetten de fietsen op slot en we gaan voorzichtig met ze om. De beschikbare fietsenstallingsplekken willen wij zo goed mogelijk benutten en daarom:

a. stal je je fiets op het voor jou bestemde schoolplein.
b. houd je nooduitgangen, noodpaden en delen binnen gele lijnen vrij.
c. volg je aanwijzingen van medewerkers op.

Niet goed gestalde fietsen of scooters kunnen gevaar (bijvoorbeeld bij een ontruiming) of schaderisico opleveren; wij spreken je hierop aan. Je fiets kan ‘aan de ketting’ worden gelegd en bij herhaling word je een sanctie opgelegd.
Fietsen staan in geen geval bij of in de heggen, bij de buren of de basisschool. Tijdens de lesdag is de enige plek voor de fiets van een Coornherter het voor het leerjaar bedoelde plein.