Onze school

Op het Coornhert Gymnasium zitten leerlingen die nieuwsgierig zijn en het naadje van de kous willen weten. Wij zijn een kleine school in Gouda met ongeveer 700 leerlingen. Docenten bieden lessen die uitdagen en verdiepen. Met ons docenten- en ondersteuningsteam begeleiden we onze leerlingen zo goed mogelijk zodat leerlingen zich snel thuis voelen. 

Lange traditie

Het Coornhert Gymnasium is één van de oudste scholen van ons land. Al in de 14e eeuw vervulde de school een belangrijke onderwijstaak in de Goudse samenleving. De geschiedenis van de school wordt in dit artikel op Wikipedia uitvoerig beschreven.

Onze school

Het Coornhert Gymnasium is een school waar leerlingen en medewerkers zich thuis voelen, waar ieder zijn eigen verantwoordelijkheid kent en neemt en waar we elkaars mening en elkaars eigendommen respecteren. Het homogene en kleinschalige karakter van de school speelt daarbij een belangrijke rol.
Het Coornhert Gymnasium biedt de leerlingen een breed scala aan vakken. Daarnaast organiseren we binnen en buiten de lessen activiteiten die leerlingen de gelegenheid bieden ook hun andere talenten, in toenemende mate zelfstandig, te ontplooien. Zowel de kern- als maatwerklessen dragen hieraan bij. Naast kennisoverdracht besteedt het Coornhert Gymnasium aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden, van een attitude die leerlingen nodig hebben voor een succesvolle universitaire studie. Ook besteden wij bewust aandacht aan de sociaal-emotionele vorming van de leerlingen. Waar dit mogelijk is, worden de culturele lijnen van de klassieke oudheid naar onze tijd doorgetrokken, waarbij ook de klassieken uit de andere Europese culturele tijdperken aan bod komen. Leerlingen leren zich actief open te stellen voor andere denkwerelden. 

Missie, visie en ambitie

Onze missie:
Een leerling voorbereiden op zijn/haar toekomst.

Onze visie:
Een leerling leert op het Coornhert Gymnasium in toenemende mate zelfstandig, met succes, en onder begeleiding van inspirerende, competente en professionele medewerkers in een gymnasiale, uitdagende, veilige leeromgeving.

Onze ambities voor de leerlingen:
De leerling leert in toenemende mate zelfstandig en met succes en ontwikkelt zich zo in zes jaar tot een verantwoordelijk lid van de samenleving.

  • verwerft, verbreedt en verdiept pre-academische kennis, inzichten, vaardigheden en interesses, binnen en buiten de school;
  • pakt uitdagingen aan, verlegt zijn grenzen – wil het beste uit zichzelf halen;
  • is in toenemende mate medeverantwoordelijk voor het leren;
  • is in toenemende mate in staat tot zelfreflectie, feedback ontvangen en ook geven;
  • is in toenemende mate vaardig op het gebied van onderzoeken, presenteren en samenwerken;
  • heeft een open houding t.a.v. anderen, andere en oudere culturen, denkwerelden; 
  • kan zelfstandig standpunten innemen en beargumenteren; 
  • laat zien zich te kunnen verplaatsen in anderen; 
  • speelt een actieve rol in het schoolleven;