Stichting Vrienden van het Coornhert Gymnasium

Contactgegevens:
Voor informatie kunt u terecht bij de voorzitter drs. J. J.W. van der Poel, vrienden@coornhert-gymnasium.nl

Contactadres:
Jan van Renesseplein 1
2805 GT Gouda

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders: Dhr. J.J.W. van der Poel (voorzitter), vacant (secr.), dhr. A. Roos (penningmeester), dhr. J. van Hoof (lid), dhr. E. Donk (lid) en mevr. H. van den Dungen (lid)

Doelstelling
De Stichting Vrienden van het Coornhert Gymnasium is in 1994 in Gouda opgericht door een aantal ouders en betrokkenen die het gymnasiaal onderwijs een warm hart toedragen met als doel het Coornhert Gymnasium financieel te steunen en te behouden als categoraal gymnasium met een hoge kwaliteit van onderwijs.

Donateurs of bedrijven die graag op een andere manier willen bijdragen dan middels een geldelijke donatie, nodigen wij graag uit voor een gesprek. U kunt daartoe contact opnemen met de voorzitter van de stichting, de heer J. van der Poel (vrienden@coornhert-gymnasium.nl)

Speerpunten
De Stichting werkt aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs door fondsen en middelen te werven en deze aan de school ter beschikking te stellen voor speciale doelen, die de kwaliteit van het onderwijs op het Coornhert Gymnasium verhogen.
Voorbeelden zijn: aanleg van de entresol in de aula, aanschaf van instrumenten voor het schoolorkest, aanschaf van audiovisuele middelen voor toneel het inrichten van de overlegruimte voor leerlingen in het B-gebouw.
De Stichting is op dit moment aan het nadenken hoe de betrokkenheid tussen de Stichting en de schoolorganisatie kan worden vergroot.

Donateurs
Donateurs worden geworven in het directe netwerk rond het Coornhert Gymnasium, ouders van leerlingen, oud-leerlingen, en andere personen die daartoe een eenmalige of jaarlijkse donatie doen.  

Bedrijfsdonateurs
Bedrijven kunnen lid worden van de businessclub door een jaarlijkse bijdrage te betalen, of door een project te adopteren

Bestuur van de Stichting Vrienden van het Coornhert Gymnasium
Het Bestuur van de Stichting Vrienden van het Coornhert Gymnasium bestaat uit vertegenwoordigers van de donateurs, businessclubleden en vertegenwoordigers van de school. De Stichting Vrienden van het Coornhert Gymnasium bemoeit zich niet met de inrichting van het onderwijs.
Aanvragen voor subsidies of projectondersteuning worden door/via de rector namens het schoolbestuur aan het Bestuur van de Stichting Vrienden van het Coornhert Gymnasium gedaan, die de subsidie/ondersteuning al dan niet toekent. Een zeer stringente voorwaarde is dat de Stichting Vrienden van het Coornhert Gymnasium geen ondersteuning geeft voor zaken die uit reguliere overheidsbudgetten gerealiseerd dienen te worden. Een andere voorwaarde is dat de activiteit aan een onderwijsdoel gerelateerd is en de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt of bijdraagt aan het in stand houden van het karakter van de school.

De volgende bedrijven steunen ons:
Notariskantoor Dirk Jan Blok te Gouda, On2It te Zaltbommel, Conecto Networks B.V. te Moordrecht, Skrid Media te Rotterdam, Pouw b.v. te IJsselstein, MO distributie te Alphen a/d Rijn, Tire Bouchon te Gouda,  D&D rijschool te Gouda, ProFourest b.v. te Bunnik, Partycentrum Le Patapouf te Gouda, Donk Industries te Lopik, Mojowaddinxveen beheer b.v. te Waddinxveen,  Clippz! Office supplies te Gouda, Engelen interieurbouw b.v. te Montfoort, Ebenefits b.v. te Gouda, NinTec legal services te Waarder, De Koning Catering & Events te Nieuwkoop, Floor Haastrecht b.v. te Haastrecht, Noxxy BV te Gouda

RISN/fiscaal nummer: ANBI 8035.44.911

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan 21-24:
Beleidsplan: De Stichting werkt aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs door fondsen en middelen te werven en deze aan de school ter beschikking te stellen voor speciale doelen, die de kwaliteit van het onderwijs op het Coornhert Gymnasium verhogen.

Beloningsbeleid:
Is niet van toepassing

Jaarverslag 2022

 • De Stichting Vrienden en de leiding van het Coornhert zijn een dialoog gestart over de toekomstige missie en activiteiten van de Stichting.
 • Samen met leerlingen is in de vorm van een Master Class onderzocht hoe oud-leerlingen en de Stichting zouden kunnen helpen in het proces van studiekeuze en oriëntatie op de arbeidsmarkt door leerlingen van het Coornhert.
 • Voor de vijfde keer is de Stichting Vrienden PWS prijs uitgereikt.

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

 • Subsidies, giften en donaties;
 • legaten of erfstellingen;
 • op andere wijze verkregen fondsen.

Balans en staat van baten en lasten met toelichting 2022
Klik hier.

Jaarverslagen archief

Financiële verantwoording: De balans van het stichtingskapitaal van 2021 treft u hier. De balansen van het stichtingskapitaal van 2020 treft u hier. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester, e-mail: vrienden@coornhert-gymnasium.nl

Jaarverslag 2020-2021

 • Het aanschaffen van een speciale beamer voor de aula te gebruiken bij voorstellingen
 • Het aanschaffen van een speciaal projectiescherm voor de aula te gebruiken bij voorstellingen Het aanschaffen van streaming camera’s (4 bewegende en 2 op statief, een laptop en bijbehorende headsets). Hiermee kunnen er goed lessen en presentaties maar ook toneel- en muziekuitvoeringen online worden verzorgd. De jaarlijkse voorstellingen van “Ongewenst” – een toneel/dans/muziek- uitvoering –  gemaakt door leerlingen en ook georganiseerd door leerlingen als profielwerkstuk kon daardoor in deze moeilijke tijd online worden gestreamd.

Jaarverslag 2019-2020

 • De Stichting Vrienden heeft een grote bijdrage geleverd aan het aanschaffen van camera’s om online lessen in de moeilijke coronatijd beter te kunnen verzorgen van uit zes lokalen.
 • Voor de vierde keer is de Stichting Vrienden PWS-prijs uitgereikt.
 • De bijeenkomsten van onze businessclub hebben door de coronapandemie helaas niet plaatsgevonden.

Jaarverslag 2018-2019

 • Het mogelijk maken van een speciale voorstelling over de Eerste wereldoorlog met medewerking van Diederik van Vleuten en Jean-Paul de Vries (Museum Romagne 14-18).
 • Het aanschaffen van 16 bogen met beschermingsmateriaal voor het vak l.o.
 • Het aanschaffen van het display waar de winnaars van de jaarlijkse pws-prijs op vermeld kunnen worden.
 • Het aanschaffen van de bordjes met de gegraveerde namen van de pws-winnaars de afgelopen twee jaren.

Jaarverslag 2017-2018

 • Het voor het eerst uitreiken van de jaarlijkse profielwerkstukprijs voor leerlingen van het Coornhert gymnasium.
 • Een belangrijke bijdrage aan het nieuwe tuinmeubilair bij het bijgebouw voor leerlingen.
  Subsidie voor de Internationale debat conferentie Coornhert Model United Nations.
 • Subsidie voor het schoolorkest ter gelegenheid van hun 35-jarig jubileum.
  Voorbereiding fondswerving t.b.v. tribune op 1e verdieping hoofdgebouw.