Schoolleiding en staf

Rector

De heer drs J.P.M. van Hoof
Telefoon 0182-599517, in zeer dringende gevallen 06-24954433
E-mail: cghf@coornhert-gymnasium.nl

Staf

Afdelingsleider/plv. rector klas 1 en 2:
Mevrouw R. van Alphen, BBA Bed
E-mail: cgan@coornhert-gymnasium.nl
Telefoon (alleen in zeer dringende gevallen): 06-14394955

Afdelingsleider klas 3 en 4:
De heer P. van Soest, Med
E-mail: cgso@coornhert-gymnasium.nl

Afdelingsleider klas 5 en 6:
Mevrouw drs. C.A. van den Neste
E-mail: cgnt@coornhert-gymnasium.nl

Coördinator leerlingondersteuning:
Mevrouw H de Vree, MSc
E-mail: cgvre@coornhert-gymnasium.nl
Telefoon: 0182-599517