Leerlingbegeleiding

Het mentoraat vormt de basis van de leerlingbegeleiding op school. De mentor is de voornaamste begeleider van de leerling. De mentor kan voor de leerling een beroep doen op onderdelen van de basisondersteuning. Dat gebeurt via de zorgcoördinator.  

Een aantal leerlingen zal aanspraak maken op leerlingondersteuning die de basisondersteuning te boven gaat. Dat kan al bij de start op het Coornhert Gymnasium zijn, maar het kan ook pas later noodzakelijk blijken te zijn.   
De Coördinator Leerlingondersteuning is degene die ervoor zorgt dat deze extra ondersteuning gegeven kan worden. In het Schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke basis- en extra ondersteuning de school kan bieden.   

Een derde vorm van leerlingbegeleiding heeft betrekking op profiel- en studiekeuze. Het decanaat houdt zich in samenwerking met de afdelingsleider en de mentoren hiermee bezig.  

Tenslotte is er op school de mogelijkheid om huis- en schoolwerkbegeleiding te krijgen.

Als u vragen hebt over Passend Onderwijs, kunt u ook terecht bij het Ouder en Jeugd Steunpunt Midden-Holland en Rijnstreek.