Toelatingseisen

Criteria

Om toelaatbaar te zijn moet het advies van de basisschool vwo of gymnasium zijn.  De basisschool onderbouwt het advies onder andere met de gegevens van de Plaatsingswijzer.  Een leerling die een vorm van extra ondersteuning behoeft die de school niet kan bieden, is niet toelaatbaar. Zie hiervoor het Schoolondersteuningsprofiel.

Schooladvies heroverwegen

Het schooladvies omvat niet meer dan twee leerwegen of schoolsoorten. Basisscholen mogen dus alleen nog een enkel (bijvoorbeeld havo) of dubbel (bijvoorbeeld vmbo-tl/havo) advies geven. Het Coornhert gymnasium vraagt een eenduidig vwo-advies
Valt het toetsadvies hoger uit dan het schooladvies, dan heroverweegt de basisschool het schooladvies altijd. In overleg met de leerling en zijn ouders kan de school het advies dan naar boven bijstellen, maar dat is niet verplicht. 
Het naar boven bijgestelde advies kan ertoe leiden dat aanmelding op het Coornhert gymnasium mogelijk is.