Ziek melden

Ziekmelding

Ouders/verzorgers melden afwezigheid vanwege ziekte voor de lessen beginnen bij de claviger. Dit kan telefonisch tussen 08.00 en 08.30 uur op 0182-599517 of door voor 08:30 een e-mail te sturen aan claviger@coornhert-gymnasium.nl. De claviger kan naar aanleiding van uw mail mogelijk contact met u opnemen.

Betermelding

Als de leerling weer hersteld is, levert deze bij de claviger een door de ouders/verzorgers ondertekend betermeldbriefje in.