Aanmelden nieuwe brugklasleerling

Belangrijke informatie aanmelding nieuwe brugklasleerlingen

De aanmelding/inschrijving gebeurt met het aanmeldingsformulier en de unieke code waarmee de school het basisschooldossier kan zien. Als het aanmeldingsformulier op het Coornhert binnen is en wij het onderwijskundig rapport kunnen inzien, is de aanmelding compleet. Klik hier voor het aanmeldformulier.

Inschrijven in de week voor 1 april 2024 

Op 8 februari heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Van eindtoets naar doorstroomtoets’. Hiermee komt er onder meer één centraal aanmeldmoment voor groep 8-leerlingen die naar het vo gaan: de week voor 1 april. De nieuwe wet geldt vanaf het schooljaar 2023-2024; het eerste centrale aanmeldmoment is daarmee de week voor 1 april 2024.

Uw kind inschrijven via één van onderstaande mogelijkheden:

  • Per post: Administratie Coornhert Gymnasium, Postbus 2022, 2800 BD Gouda
  • Per mail: administratie@coornhert-gymnasium.nl 
  • Samen met uw kind afgeven op het hoofdgebouw van Coornhert Gymnasium, Jan van Renesseplein 1, 2805 GT Gouda.