Jong en hoogbegaafd

Jong en hoogbegaafd
Soms komt al vroeg in de basisschoolperiode naar voren dat een kind op veel gebieden hoger dan gemiddeld scoort. De leerling is cognitief al ver in zijn ontwikkeling wat leidt tot versnellen en extra uitdaging in de vorm van plusklassen. Soms leidt dit ertoe dat een kind al op jonge leeftijd de overstap wil maken naar het voortgezet onderwijs. Op het Coornhert zijn wij hiermee bekend. Wij merken een grote toename in de aanvraag voor gesprekken van ouders met (zeer) jonge kinderen en de mogelijkheden voor een overstap naar het Coornhert. Deze kinderen vinden al langere tijd onvoldoende uitdaging meer op de basisschool, ondanks de vele aanpassingen en uitdagingen die geboden zijn.

Klaar voor de brugklas?!
Leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid kunnen – ondanks de jonge leeftijd – al klaar zijn voor de middelbare school. Bij deze kinderen zien wij niet alleen een voorsprong in cognitieve ontwikkeling. Ook op de executieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling is voldoende ontwikkeld voor een overstap naar de middelbare school. Met deze groep leerlingen hebben wij veel ervaring. Wij zien dat deze leerlingen zich goed weten aan te passen op onze school en goed mee kunnen doen aan het reguliere onderwijsprogramma, zo nodig met extra ondersteuning van de HB-specialisten.

Uiteenlopende behoeften
Het kan ook zijn dat uw jonge kind cognitief (ver) vooruitloopt, maar op andere gebieden gelijkloopt met leeftijdsgenoten of nog kan groeien. Deze leerlingen kunnen de intellectuele uitdaging van de middelbare school wel aan, maar kunnen nog niet voldoen aan de vaardigheden die van een brugklasser worden verwacht. Wanneer een (jonge) leerling instroomt op onze school, verwachten we dat deze leerling kan plaatsnemen in één van onze reguliere brugklassen en deelneemt aan het reguliere onderwijsprogramma. Dit kader is ons uitgangspunt. Mocht uw kind specifieke onderwijsbehoeften en/of extra begeleiding (nodig) hebben en weet u niet of dit aansluit bij de mogelijkheden van onze school, dan gaan we hier graag over in gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met een van onze HB-specialisten

Lees hier meer over hoogbegaafdheid op onze school en ons Beleidsplan Hoogbegaafdheid.