Jong en hoogbegaafd

Bent u geïnteresseerd in het Coornhert en heeft u vragen over uw (jonge) kind met kenmerken van hoogbegaafdheid? Kom naar de open dag op 13 januari 2024 en ga met ons in gesprek!

Hoogbegaafdheid gaat verder dan alleen maar “heel slim zijn”, vaak is het hele (wel)”zijn” van een mens hierbij betrokken. Bovendien zijn er verschillende begaafdheidsgebieden die los van elkaar staan, wat ervoor zorgt dat elk individu een andere uitdaging heeft. We zien dat veruit de meeste leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid op het Coornhert gymnasium hun plek vinden in school. Zij merken dat ze bij ons veel andere leerlingen met hetzelfde enthousiasme of dezelfde interesses treffen. Leerlingen vinden op onze school herkenning bij elkaar.

Veilige leeromgeving voor iedereen
Wij richten ons met name op het creëren van een fijne en veilige omgeving, waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, persoonlijke keuzes kunnen maken en via uitdagend aanbod plezier en groei vinden. We ondersteunen onze leerlingen graag in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Wij maken op onze school geen onderscheid op basis van wel of niet hoogbegaafd zijn en/of hierop getest zijn. Als een leerling op een bepaald gebied extra uitgedaagd wil worden of extra ondersteuning nodig heeft, dan is dit mogelijk.

Uitdagend en gevarieerd aanbod
Onze lessen en extra activiteiten vormen een uitdagend en gevarieerd aanbod. Keuzes maken speelt hierin een belangrijke rol. Welke keuzes een leerling maakt is afhankelijk van wat de leerling wil, moet en kan leren. Benieuwd waar het Coornhert leerlingen in uitdaagt? Lees hier meer over ons gevarieerde aanbod.

Jong en hoogbegaafd
Soms komt al vroeg in de basisschoolperiode naar voren dat een kind op veel gebieden hoger dan gemiddeld scoort. De leerling is cognitief al ver in zijn ontwikkeling wat leidt tot versnellen en extra uitdaging in de vorm van plusklassen. Soms leidt dit ertoe dat een kind al op jonge leeftijd de overstap wil maken naar het voortgezet onderwijs. Op het Coornhert zijn wij hiermee bekend. Wij merken een grote toename in de aanvraag voor gesprekken van ouders met (zeer) jonge kinderen en de mogelijkheden voor een overstap naar het Coornhert. Deze kinderen vinden al langere tijd onvoldoende uitdaging meer op de basisschool, ondanks de vele aanpassingen en uitdagingen die geboden zijn.

Klaar voor de brugklas?!
Leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid kunnen – ondanks de jonge leeftijd – al klaar zijn voor de middelbare school. Bij deze kinderen zien wij niet alleen een voorsprong in cognitieve ontwikkeling. Ook op de executieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling is voldoende ontwikkeld voor een overstap naar de middelbare school. Met deze groep leerlingen hebben wij veel ervaring. Wij zien dat deze leerlingen zich goed weten aan te passen op onze school en goed mee kunnen doen aan het reguliere onderwijsprogramma, zo nodig met extra ondersteuning van de HB-specialisten.

Uiteenlopende behoeften
Het kan ook zijn dat uw jonge kind cognitief (ver) vooruitloopt, maar op andere gebieden gelijkloopt met leeftijdsgenoten of nog kan groeien. Deze leerlingen kunnen de intellectuele uitdaging van de middelbare school wel aan, maar kunnen nog niet voldoen aan de vaardigheden die van een brugklasser worden verwacht. Dit vereist specifieke aandacht en begeleiding waarover wij graag met u in gesprek gaan. Op onze open dag op 13 januari 2024 zal ons ondersteuningsteam voor u klaar staan om uw vragen te beantwoorden. Wij hopen u dan graag te zien!

Zie voor meer informatie ook ons Beleidsplan Hoogbegaafdheid.