Ondersteuningsteam

Iedere leerling heeft een mentor. Deze is als eerste aanspreekpunt voor zowel ouder als leerling de spil van de begeleiding. In de onder- en de bovenbouw heeft de mentor ingeroosterde uren voor de gehele klas. Er zijn in de onderbouw ook studielessen. De mentorlessen kennen een klassikale invulling, maar ook is er dan gelegenheid voor individuele of groepsgesprekken. De coördinator van de leerlingenondersteuning is mw. H. de Vree. Voor informatie over de zorg in het algemeen en meer specifiek over de algemene (studie) begeleiding kunt u bij haar terecht.

Andere bij de zorg betrokken medewerkers zijn:

  • Mw. H. de Vree – coördinator leerlingondersteuning
  • Mw. E. Swieb – orthopedagoog en specialist hoogbegaafdheid
  • Mw J. Bouma – leerlingbegeleider Passend Onderwijs
  • Mw. S. McPherson – begeleider studievaardigheden
  • Dhr. S. Gerrits– begeleider studievaardigheden
  • Mw. L. Matthyssen – begeleider studie- en beroepskeuze (decaan) en specialist hoogbegaafdheid
  • Dhr. T. Kooij – begeleider studie- en beroepskeuze (decaan)

Op school is JOS (Jeugd Ondersteuning op School) gevestigd. JOS biedt kortdurende preventieve ondersteuning (maximaal 5 maanden) op school. Via de mentor/zorgcoördinator kan dit worden aangevraagd.
Mw. M. Botman en Mw. S. van Veldhuizen zijn de JOS medewerksters en zijn dinsdag en woensdag op school aanwezig.

De jeugd- en sociaalverpleegkundige mw. S. Mars maakt indien nodig afspraken op school. Dat kan bijvoorbeeld zijn naar aanleiding van ingevulde KIVPA-vragenlijsten in klas 2 of naar aanleiding van de ingevulde vragenlijst in klas 4. Ook wanneer er sprake is van zorgwekkend ziekteverzuim kan zij de leerling oproepen voor een gesprek.

De school participeert in het Samenwerkingsverband VO-Midden-Holland en Rijnstreek. Hier vind je het ouder- en jeugdsteunpunt voor antwoorden op alle vragen over passend onderwijs in het voortgezet onderwijs. Meer informatie over het samenwerkingsverband vind u op: https://www.swv-vo-mhr.nl/