Afspraken gebruik laptop

Algemeen

In veel lessen gebruiken we geen boeken, mar wordt de lesinhoud digitaal aangeboden. Daarom zijn er afspraken over het laptopgebruik:
Je gaat zorgvuldig met de laptop om.
Je eet en/of drinkt niet in de buurt van de laptop van jou of van een ander.
Je volgt aanwijzingen van medewerkers van de school op: die aanwijzingen kunnen betrekking hebben op het stoppen met activiteiten die niet zijn toegestaan volgens onderstaande regels, maar ook op het tijdelijk niet gebruiken van het apparaat.
Je krijgt een gebruikersnaam, wachtwoord en mailadres van de systeembeheerder.
Je zorgt zelf voor veilige opslag van gegevens.
‘Hacken’ van andere computers of netwerken is verboden.

E-mail

Je mag een persoonlijke e-mail versturen en ontvangen zolang dat je eigen werk of dat van anderen niet stoort.
Je verstuurt absoluut geen berichten die dreigend, gewelddadig, intimiderend, beledigend, pesterig, treiterend, seksueel getint, racistisch of discriminerend van aard zijn. De normale regels voor schriftelijke communicatie gelden. Het is verboden berichten anoniem, onder een verzonnen naam of onder de naam van een ander  te versturen. 
NB: Steekproeven ter controle zijn mogelijk.

Internet

Je mag voor eigen plezier websites bezoeken zolang dat het eigen werk of dat van anderen niet stoort.
Sommige sites zullen niet toegankelijk zijn i.v.m. hun pornografische, racistische, discriminerende of  ‘spelletjes’- aard. Het bezoeken van dit soort sites is ook verboden. Winkelen, gokken of chatten is niet toegestaan. Indien daar aanleiding voor is, kan de leerling toegang tot het schoolnetwerk worden ontzegd.