Verzuim

Aanwezigheid

Als je ingeschreven staat als leerling van het Coornhert gymnasium dan ben je aanwezig bij de kern- en keuzelessen, toetsen, activiteiten, excursies etc. die worden georganiseerd voor jouw leerjaar/cluster. Dat is een verplichting. Docenten en clavigers controleren je aanwezigheid. De school organiseert activiteiten tussen 8.30 uur en 17.00 uur en op die momenten zijn ingeschreven leerlingen dus ook beschikbaar. Het rooster kan gedurende het jaar veranderen. Uitzonderingen op de begin- en eindtijden worden te voren gemeld.

Afwezigheid door ziekte

Er zijn natuurlijk geldige redenen om afwezig te zijn zoals ziekte of bezoek aan de orthodontist. Je ouders melden afwezigheid vanwege ziekte telefonisch bij de claviger voor het begin van de lessen.
Ben je een bovenbouw-leerling, nog geen achttien en heb je een toets dan worden zij doorverbonden met de schoolleiding of een staflid.
Ouders/verzorgers melden afwezigheid vanwege ziekte voor de lessen beginnen. Dit kan gemakkelijk via Somtoday of telefonisch tussen 08.00 en 08.30 uur op 0182-599517 of door voor 08.30 uur een e-mail te sturen aan claviger@coornhert-gymnasium.nl. De claviger kan naar aanleiding van uw mail mogelijk contact met u opnemen. 
Ziekmelden via Somtoday doet u in de ouderapp die te vinden is in de appstores, of via de computerversie van Somtoday: https://inloggen.somtoday.nl/. Uw inlognaam en wachtwoord zijn hetzelfde als voor dit Ouderportaal.

Als je weer hersteld op school komt (beter melden), lever je bij de claviger een door je ouders ondertekend betermeldbriefje in.
Ziek naar huis? Je meldt je af bij de claviger. Deze geeft de opdracht vader, moeder, verzorger te vragen de school te bellen (eventueel vanaf het werk) om de goede aankomst te melden.

Afwezig om van te voren bekende reden

Een afspraak bij de dokter die niet buiten schooltijd kan plaatsvinden? Naar de orthodontist? Neem een brief van je ouders en/of de afsprakenkaart (ortho) mee en laat die aan de clavigers zien.
Het bijwonen van een huwelijk(sjubileum), begrafenis of crematie, een andere bijzondere gebeurtenis? Een ouder stuurt een e-mail aan de afdelingsleider, die eventueel na overleg toestemming geeft en de afwezigheid administratief laat verwerken. 
Je doet altijd zelf navraag naar gemiste stof e.d. Bij het missen van toets bespreek je minimaal een dag van tevoren dit met de docent en je spreekt af wanneer de toets wel gemaakt wordt.

Afwezig zonder geldige reden

Als je zonder geldige reden afwezig bent, moet je de gemiste tijd dubbel inhalen. De verzuimcoördinator kijkt of er meer acties nodig zijn. Hij doet dat aan de hand van het verzuimprotocol.

Geen verlof voor scooterrijbewijs en theorie autorijbewijs 

We krijgen nogal eens het verzoek voor verlof om in één dag je scooterrijbewijs te kunnen halen of het theorie-examen voor het autorijbewijs. Daarvoor geven wij geen verlof cf. de richtlijnen van de leerplichtambtenaar.  
Voor het praktijkexamen auto kan vooraf verlof worden aangevraagd bij de afdelingsleider. Je krijgt geen toestemming als dit samenvalt met een PTA-toets.  

Extra verlof

Volgens de leerplichtwet kan slechts in gewichtige omstandigheden extra verlof worden gegeven. Geldige redenen hebben altijd betrekking op externe buiten de wil van de ouders/kind gelegen omstandigheden. Extra vakantieverlof kan alleen worden toegewezen als de aard van het beroep van ouders daartoe noodzaakt. Een aanvraagformulier kunt u hier downloaden. We attenderen u erop dat de school verplicht is om melding te doen van het verlof dat zonder toestemming wordt opgenomen. Het wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar beslist of er proces verbaal wordt opgemaakt. In dat geval is zelfs een geldboete mogelijk.

Lees meer in het meldprotocol van het Bureau Leerlingzaken.

Verzuimprotocol

Wanneer een leerling regelmatig of langdurig afwezig is, treedt het verzuimprotocol in werking.