Daagt je uit op sociaal vlak

Het Coornhert staat midden in de samenleving en dus organiseren we veel activiteiten die leerlingen leren oog te hebben voor die samenleving als geheel.

Diversiteit en inclusie

In samenwerking met de Regenboog alliantie Gouda, die de acceptatie van LHBTI’ers bevordert, organiseren leerlingen activiteiten zoals de Paarse Vrijdag. Ook geven medewerkers van de Regenboogalliantie Gouda voorlichting aan onze leerlingen.  
We realiseren ons dat we er daarmee niet zijn. Net als in de samenleving komen wij op school ook onbegrip tegen voor mensen die ‘anders’ zijn. Onbegrip gaat vaak gepaard met onbekendheid en gebrek aan kennis. Daarom gaan we het gesprek aan met elkaar en geven we voorlichting.

Maatschappelijke stage

Als onderdeel van de lessen maatschappijleer volgt elke leerling een maatschappelijke stage van 20 uur in klas 4 of 5. Doel is om de leerling in aanraking te brengen met een activiteit of organisatie waarmee hij/zij nog iet bekend was.  

Utile Dulce (UD) – feest op school

Op het Coornhert houden we ook van een feestje. De leerlingen van UD organiseren jaarlijks meerdere feesten zoals het brugklasfeest en het kerstgala. Ze zorgen op Valentijnsdag voor een Valentijnsactie en ook op andere verwachte en onverwachte momenten zorgen zij voor een feestelijke noot op onze school.