All the way to Cambridge Exams: exciting!

Spannende tijden, want deze weken hebben onze leerlingen uit klas vijf hun Cambridge Exams! De Cambridge Certificates zijn internationaal erkende certificaten die wereldwijd geaccepteerd worden door universiteiten, hogescholen en werkgevers. Een uitermate waardevol papier voor onze leerlingen, kun je wel stellen.

Op dinsdag 30 mei zijn de 83 C1 Advanced-kandidaten gestart met de examens spreekvaardigheid, en zaterdag 3 juni waren onze vijfdeklassers op school in de aula verzameld voor het schriftelijk gedeelte van het C1 Advanced exam.  Ook de 38 C2 Proficiency-kandidaten waren afgelopen zaterdag aan de beurt. Zij legden op school eveneens hun examen spreekvaardigheid af, waarna zij komende vrijdag 9 juni het schriftelijk deel voltooien.

Als school zijn wij heel blij dat we onze leerlingen met dit examen een goede voorbereiding op de toekomst kunnen aanbieden. Het resultaat van deze examens zal snel volgen, waarna de afstudeerhoedjes vrolijk door de aula zullen vliegen!