Extra verlof

Leerplicht

Volgens de leerplichtwet kan slechts in gewichtige omstandigheden extra verlof worden gegeven. Geldige redenen hebben altijd betrekking op externe buiten de wil van de ouders/kind gelegen omstandigheden. Extra vakantieverlof kan alleen worden toegewezen als de aard van het beroep van ouders daartoe noodzaakt. Een aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden. We attenderen u erop dat de school verplicht is om melding te doen van het verlof dat zonder toestemming wordt opgenomen. Het wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De leerplichtambtenaar beslist of er proces verbaal wordt opgemaakt. In dat geval is zelfs een geldboete mogelijk.

Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming (luxe verzuim)

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar maakt hierna proces-verbaal op. Het Openbaar Ministerie legt hiervoor een geldboete van 100 euro per kind per dag of dagdeel op. Indien er eerder proces-verbaal voor luxe verzuim is opgemaakt, zult u gedagvaard worden om voor de rechter te verschijnen. Getekend mw. Tineke den Boer leerplichtconsulent
Een leerling kan in de eerste twee weken na de zomervakantie geen verlof aanvragen.

Lees meer in het meldprotocol van het Bureau Leerplicht.